Strona główna

Środa 22 Styczeń 2020 – 22 dzień w roku  
Dzisiaj imieniny: Wincentego Anastazego Laury Jarosławy Dobromysła
INTENCJE – Styczeń 2020  
PAPIESKA EWANGELIZACYJNA
Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli, aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Abyśmy umieli „oddawać siebie Niepokalanej” jako Jej umiłowne dzieci.
Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii  
 
• „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?”. Lecz oni milczeli.

Różne mogą być przyczyny milczenia: modlitwa, skupienie, namysł, niepewność, dezorientacja, szok, ostentacja, ciche dni. Milczenie tych, którzy śledzili Jezusa, było milczeniem uniku, cwaną przykrywką złego nastawienia woli. Jezus zaś milczał w pałacu Heroda. Jednak nie było to milczenie demonstracyjne, lecz wyrażające ból i modlitewne wynagrodzenie. Do czyich postaw mi bliżej w moim milczeniu?

Różaniec 01/2020   Komentarz: N.N.  

Patron dnia  
Św. Wincenty, diakon męczennik  
  

łac. vinco zwyciężać; „zwycięzca”

Św. Wincenty, diakon męczennik, archidiakon w Saragossie. Powierzono mu opiekę nad ubogimi oraz zarządzanie dobrami diecezji. Podczas prześladowań poddany torturom, aby wyrzekł się wiary a także wydał dobra kościelne.

Zamęczony 22 stycznia 304 roku. Patron Portugalii oraz leśników drwali, rolników.

  
  
Św. Wincenty Pallotti, kapłan, zakonnik  
łac. vinco zwyciężać; „zwycięzca”

Św. Wincenty Pallotti, kapłan, zakonnik (1795-1850). Urodził się i pracował w Rzymie. Doktor filozofii i teologii, magister filologii greckiej. Duszpasterz chorych, więźniów, żołnierzy i ubogich. Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla robotników, sierocińce, ochronki dla dziewcząt. Założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego charakteryzującego się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na współpracy świeckich i duchownych. Centralną część tego dzieła stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. Zmarł 22 stycznia z powodu choroby, której nabawił się spowiadając w zimnym kościele, oddawszy swój płaszcz żebrakowi. Papież Pius XII ogłosił Wincentego błogosławionym, a Jan XXIII świętym.

 
Inni patroni dnia  
  
Św. Anastazego mn. m. († 628)
Św. Dominika op. († 1031)
Św. Gaudentego bpa Nawarry († 418)
Bł. Laury Nicuna († 1904)
 
Jan Paweł II na 04 tydzień  
 
Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.
 
Ważne wydarzenia  
22 I 1863 – Wybuchło powstanie styczniowe, najdłuższe w historii polskich powstań narodowych, jednocześnie najtragiczniejsze, gdyż pociągnęło za sobą olbrzymie skutki polityczne, społeczne i ekonomiczne. Represje dotknęły szerokie warstwy społeczeństwa. Powstanie planowane początkowo na sierpień 1863 r. wybuchło pół roku wcześniej, aby uchronić młodzież przed branką do wojska carskiego, zarządzaną przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, będącego naczelnikiem rządu cywilnego Królestwa Polskiego. Nieudolne prowadzenie wojny partyzanckiej przez stronnictwo czerwonych spowodowało przejęcie władzy przez stronnictwo białych. Pod władzą dyktatorską Romualda Traugutta uporządkowano rząd, finanse, szkolenie wojskowe, prawo, jak również prowadzenie wojny partyzanckiej. Faktycznym zakończeniem powstania było aresztowanie i stracenie Romualda Traugutta na stokach południowego fortu cytadeli warszawskiej, choć potyczki trwały jeszcze do wiosny 1865, kiedy to został rozbity ostatni regularny oddział powstańczy ks. Brzóski.
Gdzie mieszkamy  
 

Komentarze są wyłączone.