Wtorek 26 Styczeń 2021 – 26 dzień w roku  
Dzisiaj imieniny: Tymoteusza Tytusa Pauli Polikarpa Michała
Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii  
 
• „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”.

Chciałbym wymodlić dla siebie dobrych następców w głoszeniu Ewangelii. Chciałbym, aby każde małżeństwo i każda rodzina doczekały się kogoś, kto ocali ich wiarę, kto będzie przypominał o Bogu całym swoim życiem i odzyskiwał dla Boga tych ludzi, którzy stracili radość i sens życia. Niewielu jest chętnych do pracy w winnicy Pana, ale niech nigdy nie zabraknie Chrystusowego światła.

Różaniec 01/2021   Komentarz: KS. JANUSZ STAŃCZUK   

Patron dnia

Św. Tymoteusz, biskup

gr. timé cześć i theós Bóg; „oddający cześć Bogu”

Św. Tymoteusz, biskup († I w.) urodził się w Listrze - ojciec był Grekiem, matka Żydówką. Wierny i oddany uczeń oraz współpracownik św. Pawła. Towarzyszył mu w podróżach apostolskich oraz w więzieniu w Rzymie (Flp 2,19-22) .Apostoł Narodów wysyłał go w trudnych i poufnych misjach do gmin chrześcijańskich w Koryncie, Filippi, Tesalonikach. Dwa listy Pawłowe do Tymoteusza znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Św. Tymoteusz - Pierwszy biskup Efezu. Miał misjonować w Dalmacji i na Krecie. Tradycja głosi, że za czasów Trajana poniósł śmierć męczeńską.

Kiedy Tymoteusz zaprotestował publicznie przeciwko krwawym igrzyskom, wzburzony tłum ukamienował go. Patron Krety. Relikwie Świętego przeniesiono z Efezu do Konstantynopola (356 r.), a następnie krzyżowcy (XII w.) wywieźli je do włoskiego miasta Termoli. Zamurowane, zostały odnalezione przypadkiem 7 maja 1945 roku.

W IKONOGRAFII św. Tymoteusz przedstawiany jest w tunice lub jako biskup w liturgicznych szatach. U jego stóp leżą kamienie.

Św. Tytus, biskup   

łac. titus dziki gołąb

Św. Tytus, biskup († i w.) znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Jeden z najbliższych i najbardziej zaufanych uczniów św. Pawia. Towarzyszył mu w podróżach i na sobór apostolski w Jerozolimie. Paweł ustanowił go biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie. List Apostoła Narodów skierowany do niego należy do kanonu biblijnych ksiąg. Zmarł mając 94 lata. Patron Krety.

W IKONOGRAFII święty przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutem jest księga.

Inni patroni dnia

Bł. Andrzeja z Peschiera zk. († 1485)
Św. Pauli wdowy († 404)
Św. Teogenesa bpa Hippony m. († ok. 258)

 
Jan Paweł II na 04 tydzień  
 
Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.
 
Gdzie mieszkamy