Piątek 28 Luty 2020 – 59 dzień w roku  
Dzisiaj imieniny: Romana Ludomira Sylwany Oswalda Makarego Hilarego Oscara Lecha Antonii
INTENCJE – Luty 2020  
PAPIESKA OGÓLNA
Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę.
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Abyśmy stawali się chrześcijanami, dla których pokora i posłuszeństwo są stylem życia.
Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii  
 
• „Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego”.

Czas postu to czas pokutowania za swoje grzechy i naprawiania wyrządzonych krzywd. Czy rzeczywiście żałuję, że moimi grzechami obraziłem Boga, skrzywdziłem ludzi i zawiodłem wspólnotę Kościoła? Czy jest to dla mnie czas smutku z powodu grzechów, które oddalają mnie od Boga? Tylko Bóg tak naprawdę wie, jakie są konsekwencje moich grzechów. Dlatego pozwala się pojmać przez oprawców, aby umrzeć za mnie na krzyżu.

Różaniec 02/2020   Komentarz: KS. PIOTR WIERZBICKI  

Patron dnia  
Św. Hilary I, papież  
łac. hilaris pogodny, radosny, wesoły

Św. Hilary pochodził z Sardynii. Był w Rzymie archidiakonem za czasów papieża Leona Wielkiego. Jako legat papieski uczestniczył w synodzie w Efezie (449). W aktach synodalnych zapisano, że zaprotestował przeciwko usunięciu patriarchy Konstantynopola, Flawiana, sprzeciwiającego się herezji monofizytów. Patriarcha bowiem został w okrutny sposób pobity i wtrącony do więzienia, w którym zmarł; synod ten nazywano później „zbójeckim”.

Po śmierci Leona Wielkiego Hilary został wybrany na stolicę Piotrową 19 listopada 461 roku. Próbował uporządkować Kościół od strony administracyjnej, zwłaszcza na terenie Galii. W Rzymie wybudował m.in. klasztor i bazylikę św. Wawrzyńca za Murami, w której został pochowany. Był wielkim czcicielem św. Jana Ewangelisty, którego uczcił budując kaplicę przy baptysterium na Lateranie. Zbudował także kaplicę św. Jana Chrzciciela. Zmarł 29 lutego 468 roku.

 
Jan Paweł II na 09 tydzień  
 
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
 
Gdzie mieszkamy