Czwartek 4 Czerwiec 2020 – 156 dzień w roku  
INTENCJE – Czerwiec 2020  
PAPIESKA OGÓLNA
Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Aby nasze życie stało się wspaniałym darem dla Boga i bliźniego.
Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii  
 
• „Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”.

Od kapłanów wymaga się, aby składali ofiary. Niegdyś byty to ofiary z płodów ziemi, ze zwierząt, dzisiaj jest to Ofiara Jezusa Chrystusa. Bóg przyjmuje chętnie jeszcze jedną ofiarę: samego kapłana, jego życie, poświęcenie, zaangażowanie. Kaptan naśladuje w tym Jezusa. Kapłanem stają się w jakimś sensie ojciec i matka, król i prezydent, lekarz i nauczyciel, wolontariusz i przyjaciel, i każdy, kto w szlachetnym celu składa ofiarę z siebie samego, bo tego nauczył się od Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Różaniec 06/2020   Komentarz: KS. JANUSZ STAŃCZUK
redaktor naczelny miesięcznika „Tak Rodzinie”   

Patron dnia

Św. Franciszek Caracciolo, kapłan, zakonnik

germ. frank wolny, wolno urodzony

Św. Franciszek Caracciolo, kapłan, zakonnikUrodził się 13 października 1563 roku w Villa Sancta Maria (królestwo Neapolu). Pochodził ze znakomitej rodziny. Studiował teologię na uniwersytecie w Neapolu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1587 roku podjął pracę duszpasterską wśród więźniów i galerników. Następnie razem z genueńczykiem Janem Adorno zakłada nowy zakon opiekujący się biednymi, chorymi i więźniami Kanoników Regularnych Mniejszych. Mając 26 lat składa śluby i w miejsce dotychczasowego: Askaniusz, przyjmuje nowe imię zakonne Franciszek.

W 1591 roku zostaje generałem zakonu. Zakłada domy zakonu we Włoszech i Hiszpanii. Odznaczał się gorliwością, umartwieniem oraz nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Po kilku latach złożył urząd.

Umarł, pielgrzymując do sanktuarium Matki Bożej w Loreto, 4 czerwca 1608 roku w Anconie. Pochowano go w kościele Matki Bożej Większej w Neapolu. Beatyfikowany w 1769 roku, kanonizowany w 1807. Jest patronem tego miasta.

Św. Piotr z Werony, męczennik

gr. petra skała, opoka, odpowiednik aram. kefas

Św. Piotr z Werony urodził się w Weronie na początku XIII wieku, w rodzinie heretyków. Mimo tego, jako kilkunastoletni chłopak wstąpił do zakonu dominikanów, gdzie poznał osobiście św. Dominika.

Jako dominikański kaznodzieja Piotr działał w Mediolanie (1232-1234), Vercelli (1238), Rzymie (1244) i Florencji (1245). W tej ostatniej kontaktował się z siedmioma założycielami serwitów. Konfraternie mariańskie z Mediolanu, Florencji i Perugii uważały go za swojego założyciela.

Głosząc kazania przeciw innowiercom, Piotr działał następnie w Mantui, Pawii, Cesenie i Bergamo.W 1236 r. został przeorem w Como. Podobne urzędy piastował w Asti (1248-1249) i Piacenzie (1249-1250). Podczas pobytu w Asti zajął się założeniem klasztoru dominikanek w Mediolanie. W czerwcu 1251 r. papież Innocenty IV, przebywając w Lombardii, opowiedział Piotrowi, jak wielkie jest zagrożenie herezją. Mianował Piotra inkwizytorem dla okręgów Mediolanu i Como. Jako taki dominikanin nigdy nie uczestniczył w procesach. W Niedzielę Palmową 1252 r. obwieścił publicznie, że podejrzani o herezję mają w określonym czasie wyraźnie zadeklarować swe posłuszeństwo wobec Kościoła. W czasie, gdy powracał z Como do Mediolanu, został napadnięty na drodze przez dwóch heretyków i zamordowany przez jednego z nich. Nie mogąc mówić, w chwili śmierci wypisał swą krwią na ziemi pierwsze słowa symbolu wiary - Credo. Jego zabójca, Karino, nawrócił się, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego i został bratem konwersem; umarł w opinii świętości.

Innocenty IV ogłosił Piotra świętym już w rok po jego męczeńskiej śmierci. Jego ciało znajduje się w bazylice Santo Eustorgio w Mediolanie. Początkowo jego wspomnienie przypadało na 29 kwietnia; obecnie obchodzone jest 4 czerwca, w rocznicę przeniesienia jego relikwii (w 1340 r.). Piotr z Werony to pierwszy męczennik Zakonu Dominikańskiego.

Patron Werony, Piacenza, Cesena, Spaleto, Rieti, Puerto Rico, Guaynabo, Cremona, Como, Racanatii, Vicenza, Lombardia

Opiekun położnych, szewców, wytwórców płótna, piwowarów, oraz inkwizytorów i dobrych zbiorów. Wzywany w przypadku bólu głowy, piorunów, sztormów. Patron dominikanów.

W IKONOGRAFII św. Piotr przedstawiany jest z raną na głowie lub mieczem wbitym w głowę. Nóż którym został zamordowany przechowywany jest w Seveso w świątyni poświęconej.

Inni patroni dnia

Św. Klateusza bpa Brescii m. († poł. I w.)
Św. Kwiryna bpa z Sisak († 309)
Św. Metrofanesa bpa († ok. 325)
Św. Optata bpa w Mileve († 400)
Św. Pacyfika z Nawarry zk. († 1482)

 
Jan Paweł II na 23 tydzień  
 
Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze.
Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie na tej ziemi.
 
Ważne wydarzenia  
4 VI 1953
Podczas procesji Bożego Ciała w Warszawie Prymas Tysiąclecia powiedział: „Należy oddać to, co jest Cezara – Cezarowi, a co Bożego – Bogu. A gdy Cezar siada na ołtarzu, to my mówimy krótko: nie wolno!”.
Gdzie mieszkamy