Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. FATIMA - KAZAŃ
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
ADWENT Niedziela, 08 Grudzień 2019 - 342 dzień w roku - godz.17:03:16 Tydzień: 49
FATIMA - KAZAŃ  
Strona następna
Róża Róża

Fatima - Kazań

Matka Boża Kazańska
Cudowna ikona Matki Bożej Kazańskiej w rosyjskiej kaplicy katolickiej w Domus Pacis w Fatimie

Fatima jest dzisiaj jednym z największych sanktuariów maryjnych na świecie. Matka Boża jest w nim nieustannie czczona przez licznych pielgrzymów, przybywających z całego świata do tego miejsca zdumiewających objawień. Objawienia Maryjne i cud fatimski wciąż trwają w pobożności i modlitwie przeżywanej przez tych, którzy przybywają do Fatimy z niezłomną wiarą, że u stóp Matki Bożej Fatimskiej, w miejscu Jej widzialnego spotkania z ludźmi w 1917 roku, spotkają się z Nią duchowo, oraz z nadzieją, że przez Jej pośrednictwo dostąpią miłosierdzia Bożego. W ciągu dziewięćdziesięciu lat, które upłynęły od objawień, wielu pielgrzymów doświadczyło dotknięcia łaski Bożej w Fatimie. Liczni wierzący są przekonani, że właśnie tam doznali duchowego odrodzenia czy nawet cudu uzdrowienia. Fatima wciąż żyje i oddziałuje przez swoje orędzie wzywające świat do pokuty, modlitwy i nawrócenia, potwierdzając swoją autentyczność licznymi łaskami.

Dziś nad Fatimą, w której przez pośrednictwo Maryi dokonały się swoiste magnolia Dei, króluje Bazylika Matki Bożej. Przed nią na ogromnym placu dla pielgrzymów znajduje się kaplica w miejscu objawień i cudowne źródełko. Tuż za absydą Bazylikę otacza gaj oliwek i innych drzew, w których cieniu często przed upalnym słońcem chronią się pielgrzymi. Dla nich pobyt w Fatimie oznacza włączenie się w życie sanktuarium, przez które ustawicznie płynie fala pielgrzymów, uczestnictwo w nabożeństwach i procesjach maryjnych, a wreszcie czas na osobistą, intymną modlitwę i medytację tajemnicy tego wyjątkowego miejsca. Gdy idzie się od strony absydy Bazyliki, kierując się w prawo, po wyjściu poza drzewa parku zasłaniające horyzont, w odsłoniętym najbliższym krajobrazie, pielgrzyma uderza architektoniczny szczegół otoczenia - piękna, stylizowana, złocista kopuła w kształcie cebuli, wieńcząca budowlę o dużych rozmiarach. Dla pielgrzyma przybywającego z Europy Wschodniej jest to bardzo bliski i swojski widok, gdyż chrześcijanie Wschodu upodobali sobie ten kształt zwieńczenia świątyń, wyrażający płomień gorącej modlitwy, która wznosi się z ziemskiego miejsca zamieszkania Boga do Jego niebieskiego tronu.

Domus Pacis
Domus Pacis (Dom Pokoju) - hotel i siedziba Międzynarodowego Centrum Światowego Apostolatu Fatimskiego w Fatimie

Idąc trochę dalej, dochodzi się do obszernego placu, który zamyka fasada domu z dominującą kopułą i jego dwa boczne skrzydła. Jest to Domus Pacis, hotel a zarazem siedziba Międzynarodowego Centrum Światowego Apostolatu Fatimskiego. Centralna część tego domu ma wyraźne cechy budowli sakralnej, podczas gdy pozostała jest zwykłym budynkiem mieszkalnym. Obszernymi schodami wchodzi się do holu, z którego prowadzą drzwi do kaplicy bizantyńskiej obrządku wschodniego.Ze środka nawy można objąć wzrokiem wszystkie szczegóły kaplicy. Jej przednią część stanowi ikonostas z klasycznym układem ikon na tzw. "królewskiej bramie" i w pięciu rzędach wznoszących się ku szczytowi. Ikonostas ukrywa miejsce "święte świętych", gdzie jest celebrowana tajemnica Eucharystii. Kaplica jest utrzymana w kolorach pastelowych z przewagą barwy brązowej i żółtej. Po obydwu stronach nawy głównej znajdują się głębokie nisze, tworzące jakby oddzielne kapliczki zamknięte artystycznie wykonanymi metalowymi kratami. Po prawej stronie znajduje się kapliczka "Zaśnięcia Matki Bożej", w której na bocznej ścianie umieszczono ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, a po lewej kapliczka z ikoną Matki Bożej Kazańskiej. Właśnie tutaj zaczyna się niezwykle tajemnicza historia tej cudownej ikony - Hodigitrii, którą przez kilka wieków, wraz z ikoną Matki Bożej Włodzimierskiej, uważano za palladium, czyli "znak opiekuńczy" imperium rosyjskiego. Była ona przedmiotem szczególnego kultu, a wierzący lud uznał ją za opiekunkę oraz "obrończynię" Rusi i Rosji przed wrogami.

Kaplica bizantyjska
Kaplica bizantyjska pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Domus Pacis

Orędzie Matki Bożej Fatimskiej łączy się z cudowną ikoną Matki Bożej z Kazania i jej sanktuarium w Fatimie, ponieważ zawiera znaczącą wzmiankę i polecenie wyraźnie odnoszące się do Rosji. W czasie objawienia w dniu 13 lipca 1917 roku Maryja, zwracając się do trojga dzieci, wybranych na świadków objawień, wyraziła wprost swoje życzenie związane z Rosją. Powiedziała wtedy między innymi: "Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec, aby nastał pokój w świecie... Ofiarujcie go za grzeszników i jako wynagrodzenie za zniewagi uczynione mojemu Niepokalanemu Sercu... Przybędę, aby prosić o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca". Następnie Matka Boża dodała: "Jeśli ludzie usłuchają moich napomnień, to Rosja się nawróci i nastanie pokój, w przeciwnym razie będzie ona rozpowszechniać swoje błędy w całym świecie, powodując wojny i prześladowania Kościoła, dobrzy będą prześladowani. Ojciec święty będzie musiał wiele wycierpieć i różne narody zostaną unicestwione...lecz ostatecznie moje Serce zatryumfuje"

Z przytoczonych słów wynika, że znaczące miejsce w orędziu fatimskim zajmuje wyraźne wspomnienie Rosji. W związku z tym w Fatimie, w pobliżu miejsca objawień, z fundacji tzw. "Błękitnej Armii" wzniesiono Międzynarodowe Centrum Światowego Apostolatu Matki Bożej z Fatimy (Domus Pacis). W Centrum tym zbudowano obszerną kaplicę w celu sprawowania służby Bożej w obrządku bizantyńsko-słowiańskim przez katolików tego obrządku, głównie emigrantów rosyjskich zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych. Kaplicę tę wzniesiono jako miejsce oficjalnie reprezentujące wierzący naród rosyjski w Fatimie. Została ona uroczyście poświęcona 28 sierpnia 1963 roku przez biskupa A. Katkowa, wizytatora apostolskiego dla katolików rosyjskich na Zachodzie, z udziałem między innymi kardynała E. Tisseranta z rzymskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, otrzymując wezwanie Zaśnięcia (Wniebowzięcia) Najświętszej Maryi Panny.

Od tego czasu Domus Pacis stał się światowym centrum apostolatu orędzia Matki Bożej Fatimskiej dla chrześcijan rosyjskich, zarówno katolików, jak i prawosławnych, a także miejscem sympozjów i spotkań ekumenicznych. Znaczenie tego ośrodka dla chrześcijan wschodnich, zwłaszcza rosyjskich, wzrosło jeszcze bardziej, gdy dziwnym zbiegiem okoliczności, w dniu 21 lipca 1970 roku, we wspomnianej kaplicy została uroczyście umieszczona w bocznej niszy-kaplicy cudowna ikona Matki Bożej Kazańskiej. Dokonali tego biskup Andriej Kątków i metropolita Emilianos Timiadis, stały przedstawiciel Prawosławnego Kościoła Grecji przy Światowej Radzie Kościołów w Genewie i przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu. Od tego czasu do sanktuarium Matki Bożej w Fatimie zaczęło napływać coraz więcej pielgrzymów z krajów wschodnich, także z byłego Związku Radzieckiego.

Dziwny, a nawet cudowny wydaje się fakt, że w tak wielkim sanktuarium maryjnym świata zachodniego, w Fatimie, znalazł się jeden z najsłynniejszych i najbardziej czczonych przez pobożny lud rosyjski wizerunków Matki Bożej - ikona z Kazania. Orędzie fatimskie jakby przywołało do siebie tę cudowną rosyjską ikonę, wyrażającą pobożność maryjną, ciężar życia oraz ogrom nieszczęść narodu rosyjskiego, który z taką ufnością uciekał się do Bożej Rodzicielki i u Niej przez całe stulecia szukał pomocy w dziejowych zawieruchach i w osobistych potrzebach. Jest to rzeczywiście jakiś symbol i zarazem tajemnica miejsca spotkania się dwóch światów podzielonego chrześcijaństwa - Wschodu i Zachodu - pod patronatem Królowej Pokoju, tajemnica spotkania chrześcijan w wymiarze pobożności maryjnej, a zarazem w wymiarze ekumenicznym, wzywającym świat chrześcijański do braterskiego pojednania.

Na podstawie książki "Znak jedności" Ks. Janusza Królikowskiego Wydawnictwo Pallottinum Poznań 1999

Strona następna
Powrót do strony głównej