Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Caritas
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
CARITAS  
Caritas

PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS

Parafia św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu
Kontakt z POC Caritas – na dyżurach.
Dyżury w salce budynku parafialnego: 2 razy w tygodniu:
Środa – od 1600 - 1700 (czas zimowy), od 1700 – 1800 (czas letni)
Piątek - od 1600 – 1800

Parafialny Oddział Caritas powstał w listopadzie 1993 r. Stanowi on oddział Caritas Tarnów i działa na podstawie statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Zadaniem POC jest:

 • zachęcanie wiernych swoim przykładem do pełnienia uczynków mi­ło­sierdzia,
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej, materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii,
 • pozyskiwanie środków materialnych na prowadzenie działalności cha­ry­tatywnej,

INFORMACJE OGÓLNE

Na dyżurach Caritas m.in. przyjmowana jest i przekazywana po­trze­bu­jącym odzież dziecięca i młodzieżowa.

Nie przyjmujemy odzieży dla dorosłych. Może być ona przekazywana i przyjmowana bezpośrednio przez osoby zainteresowane pomocą.

Konto bankowe:

Parafialny Oddział Caritas Parafii Rzymsko - Katolickiej w Pustkowie Osiedlu
Bank Spółdzielczy w Ropczycach o/Pustków-Osiedle
Nr rachunku: 12 9171 0004 0070 0708 2000 0020

Dziękujemy osobom indywidualnym za comiesięczne i okresowe wpłaty na potrzeby Caritas.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom; firmom i instytucjom z Pustkowa Osiedla i najbliższej okolicy za wszelką pomoc pieniężną i materialną.

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas może być prowadzona dzięki ofiarnej pomocy całej parafii i wielu ludzi dobrej woli. Dziękujemy za pomoc naszym kapłanom, a szczególnie ks. Proboszczowi za troskę o potrzebujących. Dziękujemy za otwarte serca i dłonie dla bliźnich w potrzebie. Dziękujemy za pomoc chorym i osobom starszym w sąsiedztwie.

Działalność POC w latach: 1993 – 2012

W ciągu prawie 20 lat działalność POC przybierała wielorakie formy:

 • Pomoc świąteczna od 1993-2006; paczki żywnościowe i artykuły pierwszej potrzeby pozyskiwane z koszy świątecznych, do których parafianie składali przynoszone przez siebie dary dla potrzebujących. Potem w tę akcję włączali się właściciele sklepów z naszej parafii, a także hurtownie z Dę­bicy. Od roku 2007 artykuły do paczek świątecznych zbierane są w ramach „Akcji Kilo” w sklepach na terenie Pustkowa Osiedla.
 • Sprzedaż ziół Ojca Grzegorza Sroki, z których dochód przeznaczany był na potrzeby POC, lata 1993-1999.
 • Świetlica Caritas dla dzieci, lata 1994- 2005 Ze świetlicy Caritas korzystało ok. 30 dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 • Św. Mikołaj dla dzieci, lata 1999 – 2008 Wigilia dla dzieci z rodzin ubogich, osób samotnych i podopiecznych Caritas – od 1994..2012
 • Włączanie się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i rozprowadzanie świec oraz opłatków, z których dochód jest przeznaczany na potrzeby dzieci z rodzin najuboższych.
 • Sprzedaż baranków wielkanocnych w ramach Akcji Caritas – od roku 1996.
 • Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci na „Wakacje z Bogiem”, oazy lub na kolonie.
 • Wykupywanie obiadów dla dzieci i osób samotnych w stołówce ZTS Pustków, dożywianie przez wolontariuszy Caritas we własnych domach, w stołówce Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu.
 • Akcja pomocy powodzianom z Borowej k/Mielca w roku 1997, w którą włączyło się 266 rodzin i firmy z Pustkowa Osiedla, w roku 2001 powodzianom z Trześni i Gorzyc k/Sandomierza ok. 100 ofiarodawców, w roku 2010 powodzianom z dekanatu Uście Solne w diecezji tarnowskiej oraz z Gorzyc.
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz osób ubogich dotkniętych nieszczęściem; chorobą, śmiercią najbliższych, kalectwem, pożarem itp.
 • Rozprowadzanie w parafii artykułów żywnościowych w ramach Programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Lata 2005-2008.
 • Bieżąca pomoc w sytuacjach szczególnie trudnych osobom pozbawionym środków do życia.
  Przed udzieleniem pomocy POC jest zobowiązany do sprawdzenia sytuacji materialnej osoby zgłaszającej się do POC oraz do zarejestrowania jej danych oraz rodzaju udzielonej pomocy w ewidencji Caritas.
  Na podstawie tej ewidencji są składane corocznie Sprawozdania z dzia­łalności Parafialnego Oddziału Caritas do Caritas Diecezji Tarnowskiej. Są one również umieszczane w naszej gazetce parafialnej.

Wolontariat POC - to ponad 25 osób zaangażowanych bezpośrednio w działalność POC na przestrzeni prawie 20 lat działalności POC.
Oprócz udziału we wszystkich akcjach i działalności Caritas biorą oni także udział w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej, a także w dorocznych uroczystościach Święta Caritas w diecezji tarnowskiej.

POC w obiektywie

Tak cieszyły się dzieci św. Mikołajem w 2005 roku, dzięki ofiarności i życzliwości Rodziców, Nauczycieli i Dzieci Miejskiego Przedszkola nr 11 w Dębicy.


Powiększ - zoom
Św. Mikołaj w 2005 roku

Powiększ - zoom
Św. Mikołaj w 2005 roku

Wolontariusze POC – przygotowanie do wigilii.


Powiększ - zoom
Wolontariusze POC –
przygotowanie do wigilii

Powiększ - zoom
Wolontariusze POC –
przygotowanie do wigilii

Spotkania wigilijne


Powiększ - zoom
Spotkanie 2005

Powiększ - zoom
Spotkanie 2005

Powiększ - zoom
Spotkanie 2005

Powiększ - zoom
Spotkanie 2007


Św. Stanisław
MENU GŁÓWNE