Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Rok Różańca 16 październik 2002 - 15 październik 2003
Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Parfia Rzymskokatolicka w Pustkowie Osiedlu
ROK RÓŻAŃCA 16 PAŹDZIERNIK 2002 - 15 PAŹDZIERNIK 2003   

W dniu 16 października 2002 Ojciec Święty ogłosił List Apostolski "Rosarium Virginis Mariae" o Różańcu Świętym. Tym samym, obwieszczając rozpoczęcie Roku Różańca, Jan Paweł II w dniu 24. rocznicy swego wyboru na Stolicę Piotrową wyraził wdzięczność za łaski otrzymane przez cały ten czas dzięki modlitwie różańcowej.

"Odmawiać różaniec to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. By bardziej uwydatnić tę zachętę, korzystając z okazji zbliżającej się sto dwudziestej rocznicy ogłoszenia wspomnianej Encykliki Leona XIII ("Supremi apostolatus officio"), pragnę, by tę modlitwę przez cały rok w szczególny sposób proponowano i ukazywano jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijańskich. OGŁASZAM ZATEM OKRES OD TEGOROCZNEGO PAŹDZIERNIKA DO PAŹDZIERNIKA ROKU 2003 ROKIEM RÓŻAŃCA" - napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" o Różańcu Świętym.

List Papieża, jako zachęta do "ponownego odkrycia modlitwy różańcowej", skierowany jest do całego Ludu Bożego. Prezentując list w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, ks. prof. Teofil Siudy, członek Papieskiej Rady Mariologicznej, wskazał na motywy napisania listu. Z jednej strony wymienił trzy rocznice: 40. rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II, 24. wyboru Papieża z Polski i 15. ogłoszenia encykliki "Redemptoris Mater". Z drugiej strony przypomniał kryzys modlitwy różańcowej, problemy pokoju i rodzin, jak też pragnienie Maryi, która podczas objawień w Lourdes i Fatimie apelowała o tę modlitwę. Ksiądz prof. Siudy zwrócił również uwagę, że obecny list i ogłoszenie Roku Różańca jest swoistym "ukoronowaniem" Listu Apostolskiego "Novo millennio ineunte", który stał się skądinąd inspiracją dla programu duszpasterskiego Kościoła.

W Liście Apostolskim "Rosarium Virginis Mariae" Ojciec Święty szczegółowo wyjaśnia i omawia modlitwę różańcową, która "należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej". "Różaniec przenosi nas mistycznie, byśmy stanęli u boku Maryi, troszczącej się o ludzkie wzrastanie Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywać nas i kształtować z tą samą pieczołowitością, dopóki Chrystus w pełni się w nas nie 'ukształtuje'" - napisał Jan Paweł II.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że "różaniec w formie, jaka przyjęła się w najbardziej rozpowszechnionej praktyce, zatwierdzonej przez władze kościelne, wskazuje tylko niektóre spośród licznych tajemnic życia Chrystusa". Tymczasem różaniec jest "streszczeniem Ewangelii". - Musi zatem być to streszczenie pełne - podkreślił ks. prof. Teofil Siudy. Aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca - obok tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych - Jan Paweł II zaproponował czwartą część - tajemnice życia publicznego Chrystusa, czyli tajemnice światła. Tym samym po pięciu wiekach odmawiania różańca w tradycyjnej formie propozycja Papieża z Polski wpisuje się jako uzupełnienie "streszczenia Ewangelii". - Nie można nazywać tego rewolucją. Rewolucja bowiem "burzy" i zmienia zastany porządek. Ojciec Święty niczego zaś nie burzy, ale uzupełnia i pogłębia - stwierdził ks. prof. Teofil Siudy. Jednocześnie - wobec obaw, że różaniec może okazać się modlitwą mało ekumeniczną ze względu na swój Maryjny charakter - ks. prof. Siudy wskazał, że tajemnice światła (Przemienienie na górze Tabor) to również ukłon w stronę prawosławnej duchowości Wschodu. Z kolei podkreślenie chrystologii wychodzi także naprzeciw protestanckiej duchowości zachodniej. Zachęcając do modlitwy różańcowej, Ojciec Święty przypomina, że "różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą". "Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna" - napisał Papież z Polski. "Mocno doświadczyłem tej prawdy w moim życiu i uczyniłem z niej podstawę mojej dewizy biskupiej: "Totus Tuus" - dodał Jan Paweł II.

Sebastian Karczewski - Nasz Dziennik z 17.10.2002

Więcej o nowej Tajemnicy Różańca