1 wrzesień – Bł. Bronisława, dziewica
2 wrzesień – Św. Wilhelm, biskup
3 wrzesień – Św. Grzegorz i Wielki, papież, doktor Kościoła
4 wrzesień – Bł. męczennice z Nowogródka – Maria Stella i Towarzyszki • Św. Rozalia, dziewica, pustelnica
5 wrzesień – Św. Matka Teresa z Kalkuty, dziewica i zakonnica
6 wrzesień – Św. Magnus z Fussen
7 wrzesień – Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik
8 wrzesień – Bł. Serafina de Montefeltro, wdowa, ksieni • Św. Sergiusz I, papież
9 wrzesień – Św. Piotr Klawer, kapłan • Bł. Aniela Salawa, tercjarka
10 wrzesień – Św. Pulcheria, cesarzowa
11 wrzesień – Św. Prot i św. Hiacynt, męczennicy
12 wrzesień – Św. Gwidon z Anderlecht
13 wrzesień – Św. Jan Chryzostom (Złotousty), biskup, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła
14 wrzesień – Św. Albert, biskup, patriarcha Jerozolimy
15 wrzesień – Św. Katarzyna Genueńska, wdowa
16 wrzesień – Św. Korneliusz, papież, męczennik • Św. Cyprian, biskup, męczennik
17 wrzesień – Św. Robert Bellarmin, biskup, doktor Kościoła • Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński
18 wrzesień – Św. Stanisław Kostka, kleryk
19 wrzesień – Św. January, biskup, męczennik
20 wrzesień – Św. Andrzej Kim Taegon, kapłan • Św. Paweł Chong Hasang
21 wrzesień – Św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
22 wrzesień – Św. Maurycy, żołnierz, męczennik
23 wrzesień – Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbiter
24 wrzesień – Św. Gerard (Gellert), biskup, męczennik
25 wrzesień – Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik
26 wrzesień – Św. Kosma i św. Damian, męczennicy
27 wrzesień – Św. Wincenty de Paul, kapłan
28 wrzesień – Św. Wacław, król, męczennik
29 wrzesień – Św. Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel
30 wrzesień – Św. Hieronim, kapłan, doktor Kościoła