Informacja nt. organizacji pracy duszpasterskiej w naszej Parafii

https://www.facebook.com/ParafiaPustkowOsiedle/photos/a.1550890148517520/2577092622563929/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDlk1OHOY2cVyF2heK4GVcvLRKqe7X_91zy1JDS1USoK7CW25U3KmGT4pjCzfIb_BL-jrpXKDlda_r0X6NH4bUphQv3r24lxNkh4fBHS58H0Zt11MwXfENxEA-BxtGgxPJjkqpc3z6ez1yVwYUsl7kgWcVExAicUkbBLb0_yh6epWzdGTpl58yq9n3VGTNskAGOZ8bEDDsx0AzfSe5JQw1eBVQyv_hIn51O1drNMv9eYh7yXufHEJi06QDydyTh0ln2sTsa0SYRlXcRSmCRLBkCNOeNus46AQ7WtWBAsHbltXlXzMu1klwo24BxTohwP1aWlG3YLV35wKFM36v6FQz0-cjf&__tn__=-R

Podobne wpisy