Św. Katarzyna ze Sieny, dziewica, zakonnica, doktor Kościoła