GaleriaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV

AGNIESZKA KANIA

Droga Krzyżowa ścieżkami Parafii

Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.


Wszystko ucichło. Plac, na wzgórzu Golgoty, opustoszał. Ludzie rozeszli się do swoich zajęć. „Przedstawienie” skończone… Pozostało niewielu. Żołnierze zdjęli Twe Ciało z krzyża i oddali w ręce Matki.

Matka Boża Fatimska miała szczególne miejsce w życiu Papieża Jana Pawła II. 13 maja 1982 roku przybył do Fatimy, aby podziękować Jej za cudowne ocalenie życia.

Tak więc przybywam tu dzisiaj, gdyż dokładnie tego samego właśnie dnia ubiegłego roku, na Placu w Piotra w Rzymie, podjęto próbę zamachu na życie papieża, co w tajemniczy sposób zbiegło się z rocznicą pierwszego objawienia w Fatimie, które miało miejsce 13 maja 1917 roku. Wydaje mi się, że w zbieżności tych dat, rozpoznaję szczególne wezwanie, by przybyć na to miejsce. Tak więc jestem tu dzisiaj. Przybyłem, by podziękować Bożej Opatrzności tu, w tym miejscu, które Matyja zdaje się wybrała dla siebie w sposób szczególny (…). We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem – i stale będę to powtarzał – szczególną matczyną opiekę Maryi. A że w planach Opatrzności nie ma przypadków – zobaczyłem w tym wezwanie i kto wie, przypomnienie orędzia, które stąd wyszło “.

Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Twej Matki – Pani Fatimskiej i Świętego Jana Pawła II, dziękujemy Ci za cud naszego życia, za łaski, którymi obdarzasz nas, nasze rodziny, kapłanów i całą parafię.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty Któraś współcierpiała,
Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Ilustracje Drogi Krzyżowej z Kościoła Parafialnego w Pustkowie Osiedlu

AGNIESZKA KANIA

Droga Krzyżowa ścieżkami Parafii