Św. Jan Chryzostom (Złotousty), biskup, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła