Fatima – PIECZĘĆ KOŚCIOŁA  

13 października 1930 r.

“Fenomen słoneczny z dnia 13 października 1917 r., opisany w ówczesnej prasie, był dla tych, którzy mieli szczęście go oglądać najwspanialszym i najbardziej wstrząsającym przeżyciem.

Dzieci podały wcześniej dzień i godzinę, w której to miało nastąpić. Wiadomość szybko obiegła Portugalię…

Świadkami tego zjawiska, nie odnotowanego przez żadne obserwatorium astronomiczne, a zatem nie będącego zjawiskiem natury, byli ludzie wszystkich środowisk i klas społecznych, wierzący i niewierzący, dziennikarze głównych portugalskich dzienników a także osoby oddalone o wiele kilometrów, co wyklucza możliwość zbiorowej halucynacji.

Postanawiamy:

  1. ogłosić jako wiarygodne widzenia dzieci w Cova de Iria, parafia Fátima, naszej diecezji w dniach od 13 maja do października 1917 r.
  2. zezwolić oficjalnie na kult matki

D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA, biskup Leirii. List Pasterski w sprawie kultu Matki Boskiej Fatimskiej.

31 października 1942 r.

“Ludom przez błąd lub niezgodę odłączonym, zwłaszcza tym, które oddają Ci szczególną cześć, gdzie nie było domu, w którym nie otaczanoby czcią Twojej ikony (dzisiaj być może ukrytej w oczekiwaniu na lepsze czasy), daj pokój i zaprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej, pod przewodnictwem jednego i prawdziwego Pasterza… Niech będą więc od dzisiaj poświęcone na zawsza Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu, o nasza Matko i Królowo Świata…”

PIUS XII, Orędzie radiowe do Portugalczyków

13 maja 1946 r.

“Przywiodła nas tu gorąca, dziękczynna miłość, której chcieliście nadać kształt, którą chcieliście wyrazić w pelnej treści, symbolicznej formir tej drogocennej korony. Jest ona owocem waszej hojności i tylu poświęceń, dzięki którym mogliśmy rękami naszego Kardynała Legata dokonać koronacji cudownej Figury”

PIUS XII, Orędzie do Portugalczyków, zgromadzonych w Fatimie na uroczystości koronacyjnej.

13 października 1951 r.

“Umiłowane dzieci, które tak licznie przybyłyście dziś do błogosławionej oazy tego Maryjnego Sanktuarium, reprezentując tyc wszystkich, którzy na całym świecie starają się skorzystać z nieocenionych skarbów Roku Świętego, tu u stóp Królowej Świata i Królowej Pokoju, w postawie najgorętszego dziękczynienia odnówcie i zawierzcie Jej zbawienne intencje tego Roku Świętego…”

PIUS XII, Orędzie radiowe do Portugalczyków, zgromadzomych w Fatimie na uroczystości zamknięcia Roku Świętego.

13 maja 1956 r.

“Chcę powtórzyć to raz jeszcze, w imieniu wlasnym i tego tłumu pielgrzymów przybyłych tu z tak wielu krajów: Pani Fatimska, mocą Twego Niepokalanego Serca, wyjednaj nam u swego Błogosławionego Syna Jezusa, źródła wszelkich łask, łaskę sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju”.

Kardynał ÁNGELO RONCALLI (późniejszy PAPIEŻ JAN XXIII), Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Fatimie.

21 listopada 1964 r.

“Postanowiliśmy wysłać wkrótce, ze specjalną misją, Złotą Różę do Sanktuarium matki Boskiej Fatimskiej, tak drogiego nie tylko szlachetnemu marodowi portugalskiemu… lecz znanego i czczonego również przez wiernych całego katolickiego świata”.

PAWEŁ VI, Przemówienie na zakończenie trzeciej Sesji Soboru Watykańskiego II