Wielki Post 2020

Wielki Post 2020 (4)
||

Wielki Post 2020 (4)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Niedziela nr 12 z dnia 22 III 2020
Obojętność
Wśród wielu chorób współczesnej cywilizacji obojętność jest jedną z bardziej zaraźliwych. Wirus obojętności zaatakował już ogromną część społeczeństwa. Z jednej strony powoli umieramy na obojętność, z drugiej – zewsząd rozlega się niemy krzyk: nikomu na mnie nie zależy!