“Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla Słowo Boże – Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka”

( Jan Paweł II do młodzieży, Warszawa, 1999 r.)


Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Biblioteki!

Biblioteka czynna jest w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 18.00
Księgozbiór obejmuje według stanu na październik 2012 ponad 5300 pozycji, więc każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie.


Wyszukiwanie pozycji w bibliotece:Powyżej można wpisać np.: nazwisko autora lub fragment tytułu, rozróżniane są litery duże i małe.
Po wpisaniu samego znaku * wyświetlą się wszystkie pozycje.
Pozycje są wyświetlane alfabetycznie według autora.
Na stronie są aktywne linki wydawnictwa i działu.

Św. Wawrzyniec
Św. Wawrzyniec patron bibliotekarzy