GaleriaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV

Droga Krzyżowa w Kościele Parafialnym w Pustkowie Osiedlu

W Dziejach Apostolskich chrześcijaństwo nazywane jest “drogą”. Pierwsi wyznawcy mieli bowiem głęboką świadomość znalezienia prawdziwej drogi będącej Osobą – Jezusem Chrystusem. Aby być wiernym świadkiem i naśladowcą naszego Pana, nie da się pominąć w naszym życiu Kalwarii. Wejście do chwały nie może się dokonać inaczej, jak tylko na drodze Krzyża. Bardzo wyraźnie przypominają o tym wielkopostne Drogi Krzyżowe.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej powstało w Jerozolimie, a zostało rozpowszechnione w okresie średniowiecza przez franciszkanów. Oni to począwszy od XIII w. oprowadzali pątników zatrzymując się kolejno przy stacjach wspominających wydarzenia z męczeństwa Pana Jezusa. Od XV w. powstawały na Zachodzie liczne kopie Drogi Krzyżowej początkowo ze zmienną liczbą stacji. W XVII w. liczbę stacji Męki Pańskiej ustalono na czternaście.

Obecnie Droga Krzyżowa odprawiana czy to wspólnotowo, czy prywatnie polega na adoracyjnym i symbolicznym odtworzeniu trasy Pana Jezusa od skazania go na śmierć w domu Piłata z Pontu, aż do momentu złożenia do grobu po męczeńskiej śmierci na górze Golgoty. W świątyniach katolickich czternaście stacji Drogi Krzyżowej oznaczanych jest krzyżami i malowanymi bądź rzeźbionymi wyobrażeniami zdarzeń z Męki Pana Jezusa.

W wielu krajach (również w Polsce) popularne są Drogi Krzyżowe w formie wielkich procesji pokuţnych. Najsłynniejsza odbywa się w hiszpańskiej Sewilli. Rozpoczyna się w Wielki Czwartek, a kończy w Wieki Piątek. Uczestnicy nabożeństwa ubrani są w stroje pokutne, kroczą za krzyżem boso, często obarczeni łańcuchami czy kajdanami. Niesione są figury i statuy nawiązujące do Męki Pańskiej. Największe z nich niesione są nawet przez kilkadziesiąt osób.

We wszystkie piątki Wielkiego Postu, w świątyniach naszych parafii są odprawione nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Uczestniczenie w nich może być dla każdego pomocą w zrozumieniu prawdy, że nie ma chrześcijaństwa bez Krzyża Chrystusowego.