Środa – 24 Kwiecień 2024 – 115 dzień w roku

Dzień powszedni

Św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana i męczennika (WD)

Św. Jerzego, męczennika (WD)
W diecezji pelplińskiej (WO)
W archidiecezji w Białymstoku – głównego patrona archidiecezji (UROCZYSTOŚĆ)

Dzisiaj imieniny: Jerzego Fidelisa Grzegorza Feliksa Roberta Egberta Horacego Aleksego

INTENCJE – Kwiecień 2024

PAPIESKA POWSZECHNA
O docenianie roli kobiet
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Aby przez wielkopostną wędrówkę każdy chrześcijanin nauczył się słuchać Pana, a tym samym głębiej przeżywał tajemnicę Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Intencje

700
Śp. Włodzimierz Wałęga w rocznicę śmierci
1800
Śp. Bogusław Surman w 13 rocznicę śmierci
POZA PARAFIĄ
Śp. Mieczysław Zawora od Waldemara i Iwony Kosińskich
Śp. Bogdan Balicki od Sąsiadów z ulicy Kwiatowej
Śp. Arkadiusz Strzelczyk od Rodziny Adamczyków
Śp. Tadeusz Kłusek od Agnieszki i Jerzego Kania

Czytania na dziś

Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii

■ „Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności”.

Chrystus dzisiaj mówi wprost: „Kto mnie widzi, widzi także i Ojca” (J14,9). Dalej Chrystus przypomina nam, że jest światłością. Jakże często potrzeba nam właśnie takiego światła Bożego, byśmy nie trwali w tym, co jest grzechem, byśmy nie trwali w tym, co jest ciemnością, ale szukali blasku Jezusa, który nas bezpiecznie prowadzi. Jezus jest światłością! Zatem nie skupiajmy się na tym, co jest trudne i na tym, co jest dla nas jakimś zmartwieniem, problemem. Ufajmy Bogu, naszemu miłosiernemu Ojcu.

Różaniec 04/2024   Komentarz: ks. Krzysztof Plewnia   

Patron dnia

Św. Jerzy, żołnierz, męczennik

gr. georgeo uprawiam, georgos rolnik

Św. Jerzy, żołnierz, męczennik

Św. Jerzy, żołnierz, męczennik (III/IV w) pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu Świętego. Jego ojcem miał być Pers - Geroncjusz. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera (trybuna?). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim (305?). Poddano go okrutnym i długim męczarniom - według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. M.in przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika.

Do kultu i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod Liddą. Za swego patrona uznają go: Anglia, Holandia, Niemcy Szwecja, Litwa, Bośnia; archidiecezja białostocka, wileńska, diecezja pińska; m. in. miasta: Ferrara, Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych.

Stał się patronem rycerzy żołnierzy ludzi mających związek z bronią i walką - rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii oraz w chorobach skóry trądu.

W IKONOGRAFII święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na koniu zabijający smoka.
Jego atrybutami są: anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m. in. przedmioty jego męki - gwoździe, kamień młyński i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity.

Św. Fidelis - Marek Roy

łac. fidelis - wierny, pewny

Św. Fidelis - Marek Roy

Św. Fidelis - Marek Roy (1578-1622) jest uznawany za pierwszego męczennika (protomartyr) Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, a jego imię noszą różne szkoły, wydawnictwa i stowarzyszenie pomocy misjom, prowadzone przez zakon kapucynów. Jako wielki czciciel Maryi codziennie odmawiał różaniec, a każdą sobotę spędzał na postach o chlebie i wodzie.Urodził się w 1578 r. w szwabskim Sigmaringen, a na chrzcie otrzymał imię Marek. Nazwisko Roy było znane w Badenii-Wirtembergii, ponieważ jego ojciec był burmistrzem. Lata nauki we Fryburgu uwieńczył Marek doktoratem z filozofii, a później - doktoratem obojga praw. Wiele podróżował po Włoszech, Francji i Hiszpanii. Dzięki protekcji księcia Hohenzollerna z Sigmaringen, został nadwornym radcą prawnym, ale zdegustowany obyczajami palestry postanowił wstąpić do wspólnoty kapucynów. Za namową biskupa Konstancji Roy w 1612 r. przyjął święcenia kapłańskie, a potem przywdział habit, otrzymując imię zakonne Fidelis. Dwa lata później podjął studia teologiczne. w kilku klasztorach był gwardianem, a także prowadził działalność duszpasterską wśród protestantów.

W 1621 Grzegorz XV powierzył kapucynom organizację misji w szwajcarskiej Recji, opanowanej przez kalwinizm. Zakon skierował tam Fidelisa, który jako prefekt - razem z konfratrami - przemierzał całą okolicę, głosząc kazania i tocząc dysputy. a czynił to skutecznie, bo wielu innowierców, w tym również kilku przywódców kalwińskich, nawróciło się. Zaniepokojeni fanatycy kalwińscy przygotowali więc zasadzkę: podstępnie zaprosili go z kazaniem do kościoła w Seewis, próbowali nakłonić do apostazji, a w końcu zamordowali mieczami i maczugami. Ciało męczennika spoczęło w katedrze w Chur.

Beatyfikowany w 1729 r., a kanonizowany w 1746 r., jest patronem prawników.

Inni patroni dnia

Św. Aleksandra m. († II w.)
ŚwŚw. Bony, Dony († ok. 650)
Św. Egberta kpł. mn. († 729)
ŚwŚw. Euzebiusza, Neona, Leoncjusza, Longina, mm. († ok. 303)
Św. Grzegorza bpa w Elwirze († ok. 392)
Św. Honoriusza bpa († 586)
Św. Marii Pelletier dz. zk. († 1869)
Św. Mellita bpa († 624)
Św. Saby dowódcy żołnierzy m. († 272)

 

Jan Paweł II na 17 tydzień

 

Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.

 

Ważne wydarzenia

24 IV 1870
I sobór watykański ogłosił konstytucję dogmatyczną Dei Filius.
24 IV 1885
Prof. Jan Mikulicz-Radecki przeprowadził w Krakowie pierwszą na świecie operację zszycia pękniętego wrzodu żołądka.
24 IV 2000
W nieczynnej kopalni rudy uranu otwarto podziemną trasę turystyczną Sztolnie Kowary, o długości ok. 1200 m.
24 IV 2005
Odbyła się inauguracja pontyfikatu Benedykta XVI.

 

Gdzie mieszkamy

Bibliografia

Biografie świętych opracowano z wykorzystaniem: