Sobota – 15 Maj 2021 – 135 dzień w roku

Dzisiaj imieniny: Zofii Izydora Retyka Berty Nadziei Małgorzaty Jana

INTENCJE – Maj 2021

PAPIESKA POWSZECHNA
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Aby przykład dany nam przez Niepokalaną pobudzał nas do bycia żywym znakiem owoców Ducha Świętego na tym świecie Czerwiec – Aby Eucharystia ożywiła naszego ducha i sprawiła, że będziemy nieść innym nadzieję i miłosierdzie.

Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii

 
■ „Proście, a otrzymacie”.

Bóg słucha naszych modlitw, choć czasem wydaje się nam, że jest inaczej. Każdy z nas ma doświadczenie, że w modlitwie prosił o coś, a Bóg tego nie udzielił. On jednak słucha i działa, często inaczej niż po ludzku sobie tego życzymy. Udziela nam łask, które nie zawsze widać od razu, ale które zaowocują w przyszłości. Nie my, a On wie, co jest dla nas najlepsze. Prosząc, mówmy jednocześnie: „Niech się stanie wola Twoja”.

Różaniec 05/2021   Komentarz: Ks. mgr lic. Grzegorz Grąbczewski  

Patron dnia

Św. Zofia, wdowa, męczennica

gr. sophia mądrość

Św. Zofia, wdowa, męczennica (+II w.). według tekstów z VII wieku zginęła w Rzymie podczas prześladowań chrześcijan za czasów Hadriana I. Kult Świętej rozwinął się w połowie VII wieku z chwilą sprowadzenia jej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża Sylwestra II.

W IKONOGRAFII św. Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary Nadziei i Miłości, które według opowieści poniosły męczeńską śmierć ze swoją matką. Według innej wersji św. Zofia zmarła w kilka dni później na ich grobie.

Św. Izydor Oracz

gr. Isidoros; imię bogini egipskiej Izisi doron dar; „dar Izydy”

Św. Izydor Oracz urodził się w Madrycie ok. 1080 r. Pochodził z ubogiej, ale szczerze religijnej rodziny, która z niewiadomych przyczyn przeniosła się na wieś. Bieda w domu zmusiła Izydora jako młodzieńca do pracy w charakterze parobka u zamożnego sąsiada, Jana Vargasa. Z tego czasu pochodzi piękna legenda: oskarżono Izydora, że za mało pracuje, a za wiele się modli. Zdziwiło to gospodarza, u którego pracował, gdyż zawsze powierzone mu prace były na czas dobrze wykonane. Postanowił jednak podpatrzeć. Ujrzał Izydora zatopionego w modlitwie i anioła, który za niego wykonywał orkę.

Po pewnym czasie Izydor ożenił się i wraz ze swoją małżonką, bł. Marią Toribia, przeniósł się do Madrytu. Tu żona porodziła mu syna. Kiedy Arabowie zajęli Madryt, Święty był zmuszony go opuścić. Rychło wszakże do niego powrócił, kiedy miasto zostało odbite z rąk Arabów. Izydor zasłynął z pobożności, z ducha pokuty i z uczynków miłosierdzia. Wszystkim, co w jego mniemaniu mu zbywało, choć sam ubogi, chętnie dzielił się z uboższymi od siebie. Zmarł około roku 1130. Pochowany został na cmentarzu św. Andrzeja. W roku 1170 przeniesiono jego śmiertelne szczątki do kościoła, w którym jako dziecko otrzymał chrzest. Cuda, jakie działy się przy jego grobie, ściągały mnóstwo pielgrzymów. Pomiędzy błogosławionych zaliczył go papież Paweł V w roku 1619, a w kilka lat potem papież Grzegorz XV w roku 1622 wyniósł go do chwały świętych.

Św. Izydor Oracz doznaje szczególnej czci w Madrycie, gdzie w jego uroczystość urządza się wspaniałe celebry w kościołach oraz festyny na ulicach. Także w Polsce jako patron rolników doznawał kiedyś wielkiej czci. Od około dwudziestu lat jego kult jest przywracany, zwłaszcza w okolicach Białegostoku. Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu, Saragossy oraz rolników.

W IKONOGRAFII święty przedstawiany jest z atrybutami nawiązującymi do wydarzeń w jego życiu. Są nimi: Anioł, który orze podczas modlitwy Świętego, pług zaprzężony w dwa woły, kłosy, laska, spod której wypływa źródło, różaniec.

Inni patroni dnia

Św. Dympny królewny Irlandii dz. m. († VI w.)
ŚwŚw. Kasjusza, Wiktoryna, Maksyma, mm. († III w.)
ŚwŚw. Piotra, Andrzeja, Pawła, Dionizji, mm. († 251)
Św. Retyka bpa († 334)
Św. Symplicjusza bpa m. († 304)

 

Jan Paweł II na 19 tydzień

 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

 

Gdzie mieszkamy

 
 

Bibliografia

Biografie świętych opracowano z wykorzystaniem: