Niedziela – 28 Luty 2021 – 59 dzień w roku

Dzisiaj imieniny: Romana Ludomira Sylwany Oswalda Makarego Hilarego Oscara Lecha Antonii

INTENCJE – Luty 2021

PAPIESKA EWANGELIZACYJNA
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
Aby św. Maksymilian inspirował nas swoją postawą solidarności w przyjmowaniu chorych i umacnianiu przygnębionych, głosząc Jezusa, źródło życia i nadziei.

Do przemyślenia z dzisiejszej ewangelii

 
■ Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”.

W każdej Eucharystii objawia się nam Chrystus w blasku świętości. Jesteśmy bliżej Niego, niż byli wówczas uczniowie. I słuchamy Go, gdy mówi do nas przez czytania mszalne, i dotykamy Go w Komunii Świętej. Czy mówimy Mu: „dobrze, że tu jesteśmy”? Czy pragniemy, by ten moment spotkania trwał wiecznie?

Różaniec 02/2021   Komentarz: Ks. TOMASZ SZAŁANDA  

Patron dnia

Św. Hilary I, papież

łac. hilaris pogodny, radosny, wesoły

Św. Hilary pochodził z Sardynii. Był w Rzymie archidiakonem za czasów papieża Leona Wielkiego. Jako legat papieski uczestniczył w synodzie w Efezie (449). w aktach synodalnych zapisano, że zaprotestował przeciwko usunięciu patriarchy Konstantynopola, Flawiana, sprzeciwiającego się herezji monofizytów. Patriarcha bowiem został w okrutny sposób pobity i wtrącony do więzienia, w którym zmarł; synod ten nazywano później "zbójeckim".

Po śmierci Leona Wielkiego Hilary został wybrany na stolicę Piotrową 19 listopada 461 roku. Próbował uporządkować Kościół od strony administracyjnej, zwłaszcza na terenie Galii. w Rzymie wybudował m.in. klasztor i bazylikę św. Wawrzyńca za Murami, w której został pochowany. Był wielkim czcicielem św. Jana Ewangelisty, którego uczcił budując kaplicę przy baptysterium na Lateranie. Zbudował także kaplicę św. Jana Chrzciciela. Zmarł 29 lutego 468 roku.

 

Jan Paweł II na 08 tydzień

 
Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
 

Gdzie mieszkamy

 
 

Bibliografia

Biografie świętych opracowano z wykorzystaniem:

  • 1 – Święci na każdy dzień – Ks. Wincenty Zaleski SDB – Wydawnictwo Salezjańskie
  • 2 – Sanktuaria Polskie – Ks. Wincenty Zaleski SDB – Wydawnictwo Salezjańskie
  • 3 – Internetowej Liturgii Godzin