Nasz Kościół – Wiosna 2019

SŁOWO PROBOSZCZA

Nasz Kościół – Wiosna 2019


DRODZY PARAFIANIE

W Wasze ręce trafia wielkopostny numer naszego parafialnego pisma ,,Nasz Kościół”. Znajdziecie w nim artykuły, nad którymi warto się pochylić i znaleźć czas na wyciszenie i zastanowienie nad swoim życiem.

Życie człowieka to droga biegnąca wciąż w górę, aż po kres. To codzienne oczekiwanie, to radość i cierpienie. Życie to nieustanna troska o drugiego człowieka. To także tęsknota za Tym, którego spotkamy po drugiej stronie… Idąc za Chrystusowym krzyżem, pochylając się nad Jego męką, rozważajmy w naszych sercach sens, cel i jakość naszego życia. Spójrzmy na siebie i patrzmy z nadzieją w przyszłość, oczekując na radosne Alleluja.

Ojciec Święty Franciszek w swoim Orędziu na Wielki Post powiedział: „Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię, aby wprowadzić stworzenia na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce”. Zachęcam do uczestniczenia w nabożeństwach pasyjnych, które pogłębiają nasze zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem i wejrzeniem w głąb swojej duszy.

W NUMERZE:

Z ŻYCIA PARAFII

W KOŚCIELE KATOLICKIM

WIARA W PRAKTYCE

  • Symbole i znaki Wielkiego Postu
  • Jałmużna wielkopostna
  • Ostatnia Wieczerza
  • Diakońska wiara w praktyce

KRĄG BIBLIJNY

  • Czwarta niedziela Wielkiego Postu

ŚWIĘCI ZNANI I NIEZNANI

MŁODOŚĆ – TO BRZMI DUMNIE

DŹWIGAJĄC KRZYŻ

  • Bo większa radość jest w dawaniu

RODZINA BOGIEM SILNA

  • Dialog w rodzinie

DLA NAJMŁODSZYCH

  • Zbliżyć się do Pana Boga

SŁOWO PROBOSZCZA

Nasz Kościół – Wiosna 2019