Nasz Kościół – Jesień 2019

SŁOWO PROBOSZCZA

Nasz Kościół – Jesień 2019


 

DRODZY PARAFIANIE

Już jesień… Zmieniające się pory roku i coraz szybciej płynący czas. O zbieganiu i szybko upływającym życiu mówią wszyscy – młodsi i starsi. Brakuje czasu na wiele codziennych spraw. Brakuje? A może nie zawsze dobrze nim gospodarujemy? Październik – miesiąc różańca. Św. Jan Paweł II, którego szczególnie wspominamy w tym miesiącu powiedział: (…) dziesiątki różańca – serca nasze mogą wprowadzić we wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim”. Czy mamy czas na zgłębianie tej prostej, ale jakże pięknej i skutecznej modlitwy? Przypominała o tym Matka Boża z Lourdes. O sile różańcowej modlitwy świadczyła św. Bernadetta Soubirous, której rok 2019 został poświęcony.

W naszej parafialnej gazetce znajdziecie Drodzy Czytelnicy wiele wartościowych artykułów pisanych do szerokiego grona Odbiorców. Cieszę się i z całego serca gratuluję Naszej Parafiance Siostrze Dorocie – prezydenckiego wyróżnienia za wieloletnią pracę dla Polonii. Serdecznie witam Kleryka Konrada, który od kilku tygodni wspiera nas kapłanów w pracy duszpasterskiej. Otoczmy Go modlitwą, życzliwością i dobrym słowem. Dziękuję Księżom – Mariuszowi, Piotrowi, Pawłowi, Piotrowi, którzy na stronach Naszego Kościoła podzielili się swoimi refleksjami i świadectwami życia. Warto również pochylić się nad artykułami młodzieży z KSM. Zachęcam również do wzięcia licznego udziału w Balu Wszystkich Świętych (zwłaszcza dzieci), który jest katolicką alternatywą dla świeckiego Halloweenu oraz włączenia się w akcję Znicz. Pamiętajmy w listopadzie o naszych zmarłych i możliwości uzyskiwania odpustów za dusze w czyśćcu cierpiące. Życzę miłej lektury w te długie, jesienne wieczory i z serca Wszystkim błogosławię.

W NUMERZE:

Z ŻYCIA PARAFII

W KOŚCIELE KATOLICKIM

  • Pielgrzymki papieża Franciszka
  • Fenomen Lourdes

WIARA W PRAKTYCE

KRĄG BIBLIJNY

ŚWIĘCI ZNANI I NIEZNANI

MŁODOŚĆ – TO BRZMI DUMNIE

DŹWIGAJĄC KRZYŻ

  • Polska pod Krzyżem

RODZINA BOGIEM SILNA

  • Listopadowe światełka

DLA NAJMŁODSZYCH

  • Tylko z Bogiem zło zwyciężę, więc różaniec mym orężem!

SŁOWO PROBOSZCZA

Nasz Kościół – Jesień 2019