Fatima – CHRONOLOGIA  

1907

22 marca

W Aljustrel rodzi się Łucja Santos, żyjąca do dziś wizjonerka fatimska.

1908

11 czerwca

W Aljustrel rodzi się bł. Franciszek Marto.

1910

11 marca

W Aljustrel rodzi się bł. Hiacynta Marto.

Sercem objawień fatimskich jest siedem spotkań dzieci z Matką Bożą w 1917 r. Poprzedziło je “anielskie przygotowanie” (trzy spotkania w 1916 r.), a uzupełniły dwa objawienia “hiszpańskie” (1925 i 1927 r.), w których Maryja – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – wyjaśniła bliżej swoje życzenia.

Dalsze objawienia prywatne siostry Łucji były zawsze komentarzem do istoty fatimskiego orędzia: nabożeństwa pierwszych sobót i poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu. Siostra Łucja wciąż miała widzenia Matki Bożej i przekazywała w swoich listach to, co wydaje się ważne dla Kościoła i świata.

1916

Pierwsze objawienie się anioła w Loca do Cabeço:
Fatima - Pierwsze objawienie się anioła w Loca do Cabeço:

Pierwsze objawienie się Anioła, który mówi o sobie, że jest Aniołem Pokoju i uczy małych wizjonerów modlitwy za tych, którzy nie wierzą i nie wielbią Boga.

„Nie bójcie się, jestem Aniołem Pokoju”
„Módlcie się razem ze mną:
O mój Boże, Wierzę w Ciebie…”

1916

Drugie objawienie przy studni:

Tego samego roku Anioł zjawia się po raz drugi, by wezwać dzieci do składania ofiar ze swych codziennych cierpień i trudności.

“Co robicie? Módlcie się, módlcie się wiele.
Ze wszystkiego co możecie składajcie Bogu ofiarę…”

1916

Trzecie objawienie w Loca do Cabeço:

Kilka miesięcy później Anioł objawia się jeszcze raz. Uczy dzieci modlitwy uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie i udziela im Komunii Świętej.

“O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
uwielbiam Was w najgłębszej pokorze…”
“Przyjmijcie Ciało i pijcie Krew Jezusa Chrystusa…”

Łucja dos Santos
Łucja
Św. Franciszek Marto
Franciszek
Św. Hiacynta Marto
Hiacynta

1917

13 maja – Pierwsze objawienie się Matki Bożej

Matka Boża objawia się trzem pastuszkom z Aljustrel, dziesięcioletniej Łucji i jej kuzynom
– Franciszkowi (9 lat) z siostrą Hiacyntą (7 lat).
Maryja zapewnia, że przychodzi z nieba i poleca dzieciom odmawiać Różaniec, by wyprosić pokój dla świata.

“Nie bójcie się… Jestem z Nieba”.
“Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata…”

1917

13 czerwca – Drugie objawienie się Matki Bożej

Drugie objawienie, w którym Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Różańca i poleca dzieciom uczyć się czytać, gdyż chce się nimi posłużyć do rozpowszechniania nabożeństwa do Niepokalanego Serca.

“Chcę, abyście odmawiali codziennie różaniec i nauczyli się czytać”
“Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką…”

1917

13 lipca – Trzecie objawienie się Matki Bożej

Trzecie objawienie połączone z wizją piekła, ukazaniem roli nabożeństwa do Niepokalanego Serca i przedstawieniem dzieciom tajemniczej wizji, która pozostała ukryta do 2000 r. jako tzw. trzecia część tajemnicy fatimskiej.

“W dalszym ciągu odmawiajcie codziennie różaniec…”
“O Jezu, to z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników…”
“Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty…”
“Wreszcie moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

1917

13 sierpnia

Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora. Maryja daje zgromadzonym tłumom znak swego przybycia, ale się nie ukazuje.

1917

19 sierpnia – Czwarte objawienie się Matki Bożej w Valinhos

Czwarte objawienie, w którym Matka Boża prosi o Różaniec i ofiary wynagradzające za grzeszników idących do piekła. Obiecuje uczynić w październiku wielki cud.

“Chcę, abyście nadal odmawiali codziennie różaniec”.
“W ostatnim miesiącu uczynię cud…”
“Wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”.

1917

13 września – Piąte objawienie się Matki Bożej

Piąte objawienie, w którym Maryja zapewnia, że Bóg jest zadowolony z modlitw i ofiar składanych przez dzieci.

“Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec…”
“Bóg jest zadowolony z waszych ofiar…”

1917

13 października – Szóste objawienie się Matki Bożej

Szóste objawienie, w którym Matka Najświętsza podaje swój tytuł: jest Matką Bożą Różańcową. Wzywa ludzi, by nie obrażali Boga, a na znak prawdziwości swych objawień czyni cud, który oglądało blisko sto tysięcy ludzi.

“Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec…”
“Bóg jest zadowolony z waszych ofiar…”

1918

6 sierpnia
Fatima - Pierwsza kaplica w miejscu objawień
Pierwsza kaplica w miejscu objawień

Rozpoczęcie budowy kaplicy w miejscu objawień.

1919

4 kwietnia

W Aljustrel umiera bł. Franciszek.

1920

20 lutego

W Lizbonie umiera bł. Hiacynta.

1922

6 marca

Wrogowie Kościoła wysadzają kaplicę objawień dynamitem.

1922

3 maja

Otwarcie procesu kanonicznego w sprawie autentyczności objawień w Fatimie.

1922

13 maja

Wielka pielgrzymka wynagradzająca za świętokradzki czyn z 6 marca; uroczyste umieszczenie na miejscu objawień figury wyrzeźbionej przez Jose Thedima.

Fatima - Kaplica w miejscu objawień
Kaplica w miejscu objawień

1925

10 grudnia

Maryja ukazuje się Łucji (już zakonnicy) w Pontavedra, w Hiszpanii, poucza o treści nabożeństwa pierwszych sobót i przekazuje treść “wielkiej obietnicy Niepokalanego Serca”.

1928

13 maja

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki w Fatimie.

1929

13 czerwca

W Tuy, w Hiszpanii, Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie Rosji przez Papieża i wyjaśnia sposób, w jaki ma on tego dokonać.

1929

6 grudnia

Pius XI poświęca figurę Matki Bożej Fatimskiej dla Kolegium Portugalskiego w Rzymie.

1930

13 maja

Biskup diecezji Leiria-Fatima oficjalnie potwierdza wiarygodność objawień w Fatimie.

1931

13 maja

Portugalia poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzięki temu wojna domowa w Hiszpanii nie rozszerza się na Portugalię.

1938

24-25 stycznia

Na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się II wojny światowej: łuna (zorza polarna) widziana jest w całej Europie.

1940

2 grudnia

Łucja pisze do Papieża list, w którym zapewnia, że każdy kraj, który poświęci się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzyma niezwykłe łaski.

1940

8 grudnia

Portugalia ponawia swe poświęcenie i zachowuje neutralność podczas całej II wojny światowej.

1941

31 sierpnia

Łucja spisuje pierwszą i drugą część Tajemnicy Fatimskiej.

1942

8 grudnia

Pius XII dokonuje poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

1944

3 stycznia

Łucja spisuje trzecią część Tajemnicy Fatimskiej.

1944

4 maja

Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi.

1944

13 maja

Koronacja figury Matki Bożej z Kaplicy Objawień w Fatimie.

1944

8 sierpnia

Polska jako pierwszy po Portugalii kraj poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi, czego owocem jest zachowanie wolności Kościoła w kraju rządzonym przez komunistów.

1947

 

Powstanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.

1948

25 marca

Za specjalnym pozwoleniem Papieża Łucja wstępuje do klasztoru karmelitanek w Koimbrze.

1950

 

Powstanie Sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini i Zakopanem.

1951

1 maja

Ekshumacja szczątków doczesnych Hiacynty ukazuje jej ciało w nienaruszonym stanie.

1951

13 października

Uroczystości zakończenia Roku Świętego w Fatimie. Legat papieski ks. kard. Tedeschini w obecności miliona wiernych opowiada o “cudzie słońca”, widzianym “w odstępie wielu lat” przez Piusa XII.

1952

7 lipca

Pius XII kieruje list apostolski do ludów Rosji.

1954

11 października

Pius XII w encyklice “Ad Caeli Reginam” zaleca, aby wierni corocznie w święto Maryi Królowej Świata odnawiali poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.

1959

29 czerwca

W swej pierwszej encyklice “Ad Petri Cathedram” Jan XXIII nawiązuje do poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanego przez Piusa XII.

1961

 

Biskup Fatimy przekazuje ks. kard. Wyszyńskiemu figurę Matki Bożej Fatimskiej. Przekazana do sanktuarium w Zakopanem, 27 lat wędruje po parafiach w ramach “rekolekcji różańcowych”.

1962

13 grudnia

Jan XXIII ustanawia święto Matki Bożej Fatimskiej.

1964

21 listopada

Na zakończenie III sesji Soboru Paweł VI poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi i przekazuje do sanktuarium w Fatimie Złotą Różę.

1967

 13 maja

W adhortacji “Signum Magnum” Paweł VI zachęca wiernych do ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Paweł VI udaje się z jednodniową pielgrzymką do Fatimy.

1975

13 maja

Księża biskupi portugalscy odnawiają akt poświęcenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi.

1978

5 maja

Figura Pani Fatimskiej, odbywająca światową pielgrzymkę, została “aresztowana” na warszawskim lotnisku.

1981

13 maja

Zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II, dokładnie w dniu i godzinie pierwszego objawienia w Fatimie.

1981

7 listopada

Na pierwszej po zamachu audiencji generalnej Jan Paweł II mówi o opiece Maryi, silniejszej niż śmiercionośna kula.

1982

7 marca

Po odbytych rekolekcjach Jan Paweł II decyduje się udać do Fatimy na 13 maja.

1982

13 maja

W Fatimie Jan Paweł II dziękuje za ocalone życie i poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

1983

27 grudnia

Jan Paweł II odwiedza w więzieniu Ali Agcę. Ten wyznaje, że strzał był śmiertelny i pyta, jak to się stało, że Ojciec Święty ocalał.

1984

24 marca

Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z Kaplicy Objawień w Fatimie i po całonocnym czuwaniu przy niej w prywatnej kaplicy, w łączności ze wszystkimi biskupami świata, poświęca ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostra Łucja potwierdza ważność poświęcenia i zapewnia, że możemy czekać na cud.

1984

27 marca

Jan Paweł II przekazuje do Fatimy szkatułkę z pociskiem wyjętym z jego ciała w dniu 13 maja 1981 r.

1991

13 maja

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy. Ponowienie aktu zawierzenia i podziękowanie Maryi za “nieoczekiwane przemiany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.

1991

22 sierpnia

W święto Niepokalanego Serca Maryi upada komunizm w Rosji.

1995

8-14 października

Pierwsza Narodowa Pielgrzymka z Polski do Fatimy.

1996

7 grudnia

Figura Pielgrzymującej Pani Fatimskiej odbiera hołd na Placu Czerwonym w Moskwie.

Figura Matki Bożej Fatimskiej na placu Czerwonym w Moskwie
Figura Matki Bożej Fatimskiej na placu Czerwonym w Moskwie
– znak zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi nad bezbożnym komunizmem
Fot. J. Rrosikoń

1993-1996

 

Figura Pielgrzymującej Madonny peregrynuje po polskiej ziemi.

1997

7 czerwca

Jan Paweł II konsekruje w Zakopanem kościół, będący wotum dziękczynnym za ocalenie mu życia przez Matkę Bożą Fatimską.

2000

13 czerwca

Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy i beatyfikacja Franciszka i Hiacynty.

2000

26 czerwca

Ujawnienie trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej.

2000

8 października

Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z kaplicy Objawień i ze wszystkimi biskupami świata zawierza Matce Bożej Fatimskiej nowe tysiąclecie.

2005

13 luty

Siostra Łucja po niezwykle długim życiu na ziemi w niedzielę narodziła się dla nieba. Kończy się jakiś etap związany z orędziem fatimskim.

1947

13 maj

Podczas uroczystości 13 maja z okazji 100 rocznicy objawień w Fatimie papież Franciszek dokonał kanonizacji Franciszka i Hiacynty Marto.