Fatima – MĄDROŚĆ HIACYNTY

O grzechu:

“Najczęściej doprowadzają dusze do piekła grzechy cielesne. Bóg bardzo często jest obrażany przez obecną modę. Ludzie, którzy śluzą Bogu nie powinni iść za modą. W Kościele nie ma miejsca na “modę”. Bóg jest zawsze ten sam. Grzech świata jest wielki Gdyby ludzie wiedzieli czym jest wieczność uczyniliby wszystko, by odmienić swoje życie. Ludzie są zagubieni ponieważ nie myślą o śmierci Jezusa i nie czynią pokuty. Wiele małżeństw nie żyje po Bożemu i Bóg nie jest z tego zadowolony”

O wojnach: Matka Boża powiedziała ze na świecie panuje wojna i niezgoda. Wojny są karą za grzechy. Matka Najświętsza sama nie może powstrzymać Syna od wymierzenia światu sprawiedliwości. Potrzebna jest pokuta. Jest jeszcze czas na to aby ludzie się poprawili i odmienili swe życie, a Bóg ocali świat i nie ześle nań kary”.

O cnotach: “Wystrzegaj się bogactwa i luksusu. Umiłuj ubóstwo i milczenie. Miej miłość nawet do złych ludzi. Nie mów źle o nikim i wystrzegaj się tych, którzy źle mówią o kimkolwiek. Bóg bardzo się raduje z umartwień i ofiar. Spowiedź jest sakramentem miłosierdzia, musimy się więc spowiadać z radością i ufnością. Bez sakramentu pojednania nie ma zbawienia”.

O posłuszeństwu Ojcu świętemu: “Bóg i Matka Najświętsza są bardzo obrażani przez tych, którzy nie są posłuszni Ojcu Świętemu, biskupom i kapłanom. Ci, którzy sprawują władzę w Kościele, nie są jak inni ludzie: muszą być solą ziemi! Matka Boża zawsze wstawia się za nimi. Oni muszą być uczciwi i czyści. Maryja pragnie, aby byli oni Jej ukochanymi synami”.

O konieczności kochania Boga: “Matce Bożej mili są ci ludzie, którzy umartwiają swoje zmysły i którzy pomagają innym w wierze, nadziei i miłości. Wierzcie i pokładajcie nadzieję w Bogu i Matce Najświętszej.(…) Świat ginie, ponieważ ludzie nie rozmyślają nad tajemnicami Bożymi. Boże, ratuj tych, którzy nie przemieniają swojego życia! O, gdyby ludzie wiedzieli, co to znaczy kochać Jezusa i Jego Przenajświętszą Matkę!” (słowa wypowiedziane przez Hiacyntę przed śmiercią, spisane przez s. Marię Godinho)