Nasz Kościół – Wiosna 2018

SŁOWO PROBOSZCZA

Nasz Kościół – Wiosna 2018


 

NADZIEJA DAJE SIŁĘ

Chrystus zmartwychwstał,
aby człowiek znalazł autentyczny sens życia,
aby człowiek żył pełnią życia,
aby człowiek żył w Bogu.

(Jan Paweł II)

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas
odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w mądrość człowieka.

Niech radosne Alleluja będzie dla Was Drodzy Parafianie, Czytelnicy Naszego Kościoła – ostoją zwycięskiej miłości.

Niech zdrowie i pogoda ducha towarzyszy w trudzie każdego dnia.

Niech Zmartwychwstały Pan będzie obecny w naszych domach,
opromienia nas blaskiem swej miłości i przemienia to, co szare
w kwitnący ogród ludzkiej radości.

Ksiądz Proboszcz wraz z Księżmi Wikariuszami

W NUMERZE:

Z ŻYCIA PARAFII

 • Skończcie z mechanicznym przeżywaniem Eucharystii!
 • Dojrzali, aby przyjąć dary Ducha Świętego
 • Dziękujemy za dar kawiarenki parafialnej
 • Przyjmijcie dar wiary, przyjmijcie zbawienie!
 • Synod, czyli nadzieja na lepsze jutro
 • Rola świeckich w V synodzie diecezji tarnowskiej

W KOŚCIELE KATOLICKIM

WIARA W PRAKTYCE

 • Wesoły nam dziś dzień nastał … Czy zmartwychwstanie ma sens?
 • Ku wolności – Wyrwani
 • Duchowe K2 czyli słowa dwa o EDK

KRĄG BIBLIJNY

ŚWIĘCI ZNANI I NIEZNANI

RODZINA BOGIEM SILNA

 • List starszego katolika do młodego

MŁODOŚĆ – TO BRZMI DUMNIE

 • List młodego katolika do starszego
 • Powrót do miłości

DŹWIGAJĄC KRZYŻ

DLA NAJMŁODSZYCH

 • Dzieckiem Bożym jestem ja…

SŁOWO PROBOSZCZA

Nasz Kościół – Wiosna 2018