W roku 2020 obchodzimy 50-lecie naszej parafii.

Na tych stronach chcemy przypomnieć opracowanie p. Marii Uzar,
które powstało na 25-lecie jej istnienia.

Opracowanie to powstało dla upamiętnienia historii powstania i tworzenia naszej młodej parafii w ciągu dwudziestu pięciu lat jej istnienia. Zamiarem naszym było uchronić od zapomnienia istotne zdarzenia i fakty, przekazać wiedzę o nich następnym pokoleniom. Zebrane materiały pochodzą z wielu źródeł : z kroniki parafialnej, z dokumentacji znajdującej się w kancelarii parafialnej, a także z materiałów, zebranych od ludzi, którzy mieszkają u nas od wielu lat i byli świadkami tych wydarzeń.

Pracę tę dedykujemy pierwszemu proboszczowi naszej parafii, ks. Prałatowi Bronisławowi Marczykowi. Niech będzie ona podziękowaniem za trud tworzenia tej parafii od podstaw i całokształt pracy duszpasterskiej.

TEREN PARAFII PUSTKÓW OSIEDLE

℗ Wstęp