WstępDzieje PustkowaHistoria starego kościółkaPoczątki parafiiBudowa plebanii i kościołaParafia po roku 1991
Praca w parafii 1970-1991Powołania kapłańskiePowołąnia zakonneKsięża w naszej parafiiCharakterystyka parafii
Statystyka parafialnaPosłowieBibliografia


Do parafii św. Stanisława Biskupa w Pustkowie Osiedlu należą wioski : Budy, Dąbrówki, Rudki, Wieloncza, Zastawie, rejon od Góry Śmierci, zbożowca, ul. Słoneczna, osiedle, budowlanych, wille i osiedle Pustków.
Według danych kancelarii parafialnej parafia liczy ok 1000 rodzin. z tego :

 • 46 rodzin Rudki
 • 36 rodzin Budy
 • 26 rodzin Wieloncza
 • 20 rodzin Dąbrówki
 • 29 rodzin Zastawie
 • 61 rodzin rejon od Góry Śmierci
 • 55 rodzin rejon zbożowca i osiedla budowlanych
 • 47 rodzin ul. Słoneczna
 • 27 rodzin wille
 • 653 rodzin osiedle Pustków.

Wioski, wchodzące obecnie w skład parafii Pustków Osiedle wcześniej były terytorialnie bardziej powiązane ze wsią Pustków stanowiąc jego przysiółki i należały do parafii św. Jana w Brzeźnicy.
Na północny zachód, w odległości ponad 3 km od osiedla znajdują się : Zastawie i Budy. W początkowym okresie mieszkańcy wymienionych wiosek pokonywali drogę do kościoła rowerem lub pieszo.Obecnie większość dojeżdża autobusami MKS, część własnymi samochodami.

Źródłem utrzymania tutejszych ludzi jest przede wszystkim praca w ZTS w Pustkowie i zakładach dębickich. Gleba tu piaszczysta, mało odzajna. Prawie nikt nie utrzymuje się w związku z tym z rolnictwa. W ostatnich latach duży procent młodzieży dotknęło bezrobocie. Część ludzi młodych okresowo wyjeżdża do pracy za granicę, do Niemiec, Czechosłowacji, Włoch, Hiszpanii.

Zauważa się proces starzenia społeczności wiejskiej. 65 gospodarstw zamieszkuje 20 rodzin w starszym wieku, 12 to rodziny dwupokoleniowe, 6 rodzin młodych, reszta to osoby samotne. Spośród wymienionych ponad 50 osób znajduje się na emeryturze lub rencie.
Na terenie Bud znajduje się szkoła, którą też dotknęła migracja. Przed laty była to szkoła ośmioklasowa. Potem po reorganizacji została filią Zbiorczej Szkoły w Pustkowie Osiedlu. W związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci została przeorganizowana w 3-klasową filię szkoły w osiedlu, by w 1993 roku zakończyć swoją działalność. We wsi funkcjonowało również przedszkole, mieszczące się w dobudowanym skrzydle szkoły, które jeszcze wcześniej podzieliło jej los.
Pierwszą szkołę w Budach, drewnianą – zaraz po wojnie wybudowano z baraku rozebranego na trzecim ringu, na parceli Stanisława Kamaja. Około roku 1956 wybudowano tu szkołę murowaną. Cegłę na jej budowę uzyskano z rozbiórki różnych, niepotrzebnych zakładowi murów. Całość prac związanych z budową wykonana była w czynie społecznym. Dlatego przykro, że szkoła nie może pełnić swej roli.
Mieszkańcy mają nadzieję, że niebawem ta sytuacja się zmieni, bo zmienia się też ostatnio wiele w życiu wsi. Doprowadzono do gospodarstw gaz, telefony. Młodzi zaczynają budować nowe domy. Wyremontowany został dach szkoły. Ostatecznie wszystko zależy od sytuacji w naszym kraju.
Okoliczne wioski i samo osiedle przechodziły różne koleje losu. Wspomniano o tym wcześniej w rozdziale “Dzieje Pustkowa”. Cechą wspólną jest fakt silnego powiązania tych okolic z losami powstałych przed laty “Zakładów Tworzyw Sztucznych”. Zakład dawał pracę ludziom tu zamieszkałym, był niemal drugim domem, niezależnie od tego czy sobie tego życzyli, czy nie. Dzisiaj ten związek jest nieco słabszy, ale nadal los większości rodzin zależy od tego w jakiej kondycji znajduje się zakład. Różni ludzie stali na czele kierownictwa zakładu w ciągu tych lat. Jedni zrobili dla niego więcej, inni mniej. Dzisiaj zakładem kierują ludzie, którzy żyją i mieszkają wśród nas. W lutym 1992 roku zakład został przekształcony w spółkę skarbu państwa. Spółką kieruje zarząd w składzie : inż. Edward Jasiński, inż. Jan Siedlecki, mgr Józef Kolbusz.

Aby uzmysłowić sobie jak zupełnie inaczej wyglądał zakład u początku swojego istnienia warto wrócić do wspomnień. Wspomina nieżyjący już pan Marcin Kosiński z Pustkowa:
“Budowa szła w ogromnym tempie chociaż bez sprzętu technicznego. Już pod koniec 1938 rozpoczęto produkcję. Biur na oddziałach nie było wcale. Kierownik miał zeszyt w kieszeni i ołówek. Wypłaty były co sobotę w kopertach. Dyrekcja nie posiadała samochodu. Była para koni i bryczka, woźnicą był pan Szlachta z Podlesia. Teren zakładu ogrodzony był dwoma płotami z siatki, słupy cementowe, górą był drut kolczasty. Pomiędzy tymi płotami chodziły psy, sześć dużych, złych wilczurów”.
Ciekawie przedstawiało się życie mieszkańców Pustkowa.
“Już pod koniec 1938 roku w Pustkowie można było spotkać rower, pracownicy ze Śląska mieli nawet motory”.

A potem była wojna i wszystkie okropności, jakie ze sobą niosła. Po wojnie rozpoczęła się mozolna odbudowa ze zniszczeń i stopniowy rozwój zakładu i osiedla.
Dzisiaj na osiedlu jest 21 bloków wielorodzinnych. Wielu jego mieszkańców nie pamięta już kiedy zostały one wybudowane. Z danych ewidencji ZTS wynika, że były one oddawane do użytku w następujących latach:

 • 1953 – 4 bloki 12-to rodzinne : 40,41,42,43.
 • 1954 – blok 39
 • 1955 – blok 27, hotel nr 2
 • 1956 – dom kultury
 • 1959 – blok 44
 • 1962 – blok 49
 • 1966 – bloki 50, 51
 • 1969 – bloki 52,53
 • 1974 – budynek przedszkola, aktualnie mieści się w nim szkoła podstawowa – klasy od 1 do 4
 • 1975 – bloki 54,55
 • 1977 – blok 56
 • 1978 – blok 57
 • 1979 – blok 58
 • 1981 – budynek żłobka, obecne przedszkole
 • 1988 – hotele robotnicze nr 3,4

Wille i bloki 12 rodzinne obok stadionu wybudowane zostały wcześniej, przed wojną, w roku 1938.

Szkołę w Pustkowie Osiedlu podstawową i Technikum z internatem wybudowano w 1963 roku.


℗ Charakterystyka parafii