WstępDzieje PustkowaHistoria starego kościółkaPoczątki parafiiBudowa plebanii i kościołaParafia po roku 1991
Praca w parafii 1970-1991Powołania kapłańskiePowołąnia zakonneKsięża w naszej parafiiCharakterystyka parafii
Statystyka parafialnaPosłowieBibliografia


Z okazji Jubileuszu wybito pamiątkowy medal. Czas świętowania minął. Życie parafialne toczy się dalej. W roku 1995 wieczyste śluby zakonne złożyły siostry Joanna Węgrzyn oraz Dorota i Agnieszka Michna a w roku 1996 Danuta Wolska.

Od października 1995 roku rozpoczęło się Fatimskie nawiedzenie Matki Bożej w naszej Ojczyżnie. Była to jedna wielka modlitwa za Ojczyznę, a także podziękowanie za dar wolności w wymiarze politycznym, społecznym i religijnym.

15 grudnia, w zimowy wieczór witaliśmy ją na trasie przejazdu z Mielca do Dębicy. Miejscem naszego spotkania z Matką Fatimską był kościół Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

Narodził się pomysł ufundowania Figury Fatimskiej do naszego kościoła. Na ten cel ofiary pieniężne złożyli wszyscy parafianie. 11 kwietnia 1996 roku wyruszyła do Fatimy pielgrzymka z ks. Proboszczem na czele i przywiozła stamtąd statuę Matki Bożej. 17 czerwca miała miejsce uroczystość powitania Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii. 6 lipca odbyło się pierwsze nabożeństwo fatimskie z procesją wieczorną przy zapalonych świecach i z różańcem w ręku. Tak będzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października każdego roku.

Na nabożeństwie fatimskim 5 października 1996 r. został uroczyście założony na ręce figury Matki Bożej różaniec poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Sekretarz osobisty papieża ks. Stanisław Dziwisz skierował do ks. Prałata Bronisława Marczyka i całej parafii list z błogosławieństwem papieskim.

Pustków Osiedle, 20.05.1996 r.

Jego Świętobliwość
Ojciec Święty
Jan Paweł II

Ksiądz Proboszcz Prałat Bronisław Marczyk wraz z grupą wiernych
parafii Pustków Osiedke k. Dębicy (diecezja tarnowska) odbyli w kwietniu
br. szlakiem sanktuariów maryjnych Europy pielgrzymkę do Fatimy.
Celem pielgrzymki było przywiezienie figury Matki Bożej Fatimskiej, aby
umieścić ją w kościele wybudowanym na terenie byłego obozu
koncentracyjnego “Pustków”.
Pragnęlibyśmy, aby modlitwy zanoszone przed tą figurą były formą
ekspijacji za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej i grzechy
współczesnego świata.
Dlatego też zwracamy się z pokorną prośbą do Jego Świątobliwości
o poświęcenie Różańca oraz szczególne błogosławieństwo dla Parafii
i wszystkich wiernych modlących się u stóp Matki Bożej.
Uroczystość wprowadzenia do kościoła i poświęcenie figury Matki Bożej
odbędzie się 17 czerwca 1996 r. pod przewodnictwem
Ks.Bp. Władysława Bobowskiego.
Obecność Pani Fatimskiej będzie nam przypominać drogą naszym
sercom Osobę papieża i zachęcać do tym gorliwszej modlitwy w intencji
Twojej, Ojcze Święty, Całego Kościoła św. i naszej Ojczyzny.

Ks. Proboszcz
Ks. Bronisław Marczyk
39-206 Pustków Osiedle 30

Watykan, 10 czerwca 1996 r.

Czcigodny Księże Prałacie,

Ojciec Św. otrzymał list Księdza Prałata Proboszcza parafii Pustków
Osiedle k. Dębicy. Przychylając się do Jego prośby poświęcił w dniu
dzisiejszym, 10 czerwca br., Różaniec przywieziony w pielgrzymce
z Fatimy, którym ma być ozdobiona Figura Matki Najśw. Fatimskiej w dniu
17 czerwca, w czasie uroczystości poświęcenia i wprowadzenia Jej do
kościoła.
Z tej okazji błogosławi serdecznie parafii i wszystkim Wiernym,
modlącym się do Matki Bożej, aby wiele Łask Bożych spłynęło do Ich
serc za Jej pośrednictwem.

Z wyrazami szacunku i życzliwości.

Ks. Stanisław Dziwisz
Sekretarz Ojca Św.Jana
Pawła II

Przewielebny Ksiądz Prałat
Ks. Bronisław Marczyk
Proboszcz Parafii Rzym.kat.
39-206 Pustków – Osiedle 30
POLONIA


Na początku roku 1997 niespodziewanie w historię naszej parafii wpisał się ks.Leopold Regner, swoją wolą, zapisaną w testamencie, wybierając jako miejsce spoczynku nasz cmentarz, położonyu stóp Góry Śmierci, kryjący prochy pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Ks. L. Regner urodził się 25 lutego 1912 roku w Paszczynie. Jego rodzinny dom znajduje się nieomalu stóp G.Śmierci. Widać bardzo ukochał rodzinne strony i to miejsce, skoro tu zechciał spocząć.

Święcenia kapłańskie otrzymał 26 września 1936 roku w Tuchowie po wcześniejszym przygotowaniu w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Pracował w Gorlicach, Lubczy, Zgórsku, Nawojowej i Bieczu. W latach 1947 – 1951 studiował na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1950 otrzymał tytuł doktora filozofii, a w roku 1974 stopień docenta dra habilitowanego. Od roku 1951 wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie; filozofię, logikę, kosmologię, historię filozofii, teologię moralną.. Był notariuszem w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie. Od roku 1957 pełnił obowiązki kapelana SS. Urszulanek Rzymskich w Tarnowie.

Był autorem wielu artykułów w czasopismach filozoficznych oraz podręcznika logiki dla studentów seminarium. Tłumaczył z języka greckiego dzieła Platona, Arystotelesa, Boecjusza i Horacego.

Zmarł w wieku 85 lat – 5 lutego 1997 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lutego w kościele pw. św. Maksymiliana w Tarnowie, następnie w Paszczynie. W uroczystościach w Paszczynie i na cmentarzu w Pustkowie obecny był ks.bp. Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej – Józef Życiński, licznie zgromadzeni księża i siostry zakonne, wierni z Paszczyny i Pustkowa oraz najbliższa rodzina. W imieniu wszystkich żegnał go ks. Prałat . Bronisław Marczyk – proboszcz parafii Pustków Osiedle.


℗ Posłowie