WstępDzieje PustkowaHistoria starego kościółkaPoczątki parafiiBudowa plebanii i kościołaParafia po roku 1991
Praca w parafii 1970-1991Powołania kapłańskiePowołąnia zakonneKsięża w naszej parafiiCharakterystyka parafii
Statystyka parafialnaPosłowieBibliografia


Powołani z księdzem proboszczem Bronisławem Marczykiem

Ks. Marek Mikołajczak

Ks. Marek Mikołajczak

Syn Henryka i Janiny, urodzony 24.09.1961 roku w Dębicy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Po zdaniu matury w 1980 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów. Postulat odbył we Florynce, nowicjat w Wólce Lubelskiej, zaś studia teologiczne w seminarium XX Sercanów w Stadnikach. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1987. Po święceniach pracował przez rok w Binczarowej, a następnie dwa lata w Gołębiu k. Puław. W roku 1990 został przeniesiony do Bełchatowa, gdzie pracował dwa lata, a później na rok do Lublina. W roku 1993 został skierowany do Domu Misyjnego w Tarnowie. Obecnie na parafii w Gdyni.


Ks. Eugeniusz Chmura

Syn Zdzisława i Teresy, urodzony 10.04.1963 roku w Tychach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Po zdaniu matury w 1982 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Abp Jerzego Ablewicza w roku 1988. W latach 1988 – 1992 pracował jako wikariusz w Radłowie. W 1992 roku został przeniesiony do parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. Obecnie na parafii w Brzesku.

O. Jacek Kania

Syn Bronisława i Stanisławy, urodzony 1.01.1962 w Brzeźnicy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie do Technikum Mechanicznego w Dębicy. Maturę zdał w roku 1982 i przez rok studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. W roku 1983 wraz z bratem Janem, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Po rocznym nowicjacie w Sędziszowie Młp. odbył studia teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Bp. Nycza w roku 1990. Jeden rok po święceniach pracował w Krośnie. W roku 1991 został mianowany przełożonym w Seminarium Duchownym Ojców Kapucynów w Krakowie. Obecnie w Rozwadowie.

O. Marcin (Jan) Kania

Syn Bronisława i Stanisławy, urodzony 25.08.1963 roku w Brzeźnicy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie do Technikum Mechanicznego w Dębicy. Po zdaniu matury w roku 1983 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Nowicjat odbył w Sędziszowie Młp., zaś studia teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Bp. Nycza w roku 1990. Po święceniach został skierowany do pracy w Austrii. Dwa lata pracował w Wolsbergu. W 1992 roku został przeniesiony do Leibnitz.

Ks. Tomasz Kozub

Syn Tadeusza i Zofii, urodzony 16.06.1966 roku w Dębicy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie do Liceum Zawodowego w Dębicy. Po zdaniu matury w 1985 roku wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Nowicjat odbył w Mórkowie, a studia teologiczne w Wyższym Seminarium XX Chrystusowców w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Abp Jerzego Stroby w roku 1993. Po święceniach został skierowany do pracy w Stargardzie Szczecińskim. Obecnie w parafii amerykanskiej w Baltimore (USA).

Ks. Tomasz Kudroń

Syn Henryka i Antoniny, urodzony 13.08.1966 roku w Tarnowie. Do roku 1980 mieszkał w Tarnowie – Klikowej. Tam uczęszczał przez siedem lat do Szkoły Podstawowej. Ósmą klasę ukończył w Szkole Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Po zdaniu matury w 1985 roku, studiował przez rok filozofię, na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. W roku 1986 wstąpił do Wyższego seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Bpa Józefa Życińskiego. W roku 1992. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w Piwnicznej. W roku 1993 został skierowany na studia do Pampelona w Hiszpanii.


Po ukazaniu się niniejszej “Historii” zostali wyświęceni kolejni nasi parafianie:

  • Ks. Stanisław Kocoł, wyświęcony w 1999 r.
  • Ks. Kamil Lipiński, wyświęcony w 2002 r.
  • Ks. Paweł Kocoł, wyświęcony w 2003 r. – † 2011
  • Ks. Stanisław Kłyś, wyświęcony w 2004 r.
  • Ks. Rafał Słomba, wyświęcony w 2004 r.
  • Ks. Adam Starzyk, wyświęcony w 2006 r.
  • Ks. Tomasz Pieróg, wyświęcony w 2009 r.

W roku 2010 zmarł ks. Eugeniusz Chmura.


℗ Powołania kapłańskie