WstępDzieje PustkowaHistoria starego kościółkaPoczątki parafiiBudowa plebanii i kościołaParafia po roku 1991
Praca w parafii 1970-1991Powołania kapłańskiePowołąnia zakonneKsięża w naszej parafiiCharakterystyka parafii
Statystyka parafialnaPosłowieBibliografia


S. Kamila (Wanda) Bachan

Córka Józefa i Anny, urodzona 26.04.1958 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczęszczała do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pustkowie Osiedlu. Później ukończyła Technikum Wieczorowe dla pracujących w Dębicy. Dwa lata pracowała w “Stomilu” w Dębicy. W 1982 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Trzyletni Nowicjat odbyła w Krakowie. Ukończyła Studium Medyczne w Żywcu. Pracowała w Oświęcimiu. W latach 1989 – 1994 pracowała w Rzymie jako pielęgniarka. W 1994 roku wyjechała do pracy na Białoruś.Obecnie Rzym – praca w szpitalu.

S. Maria Kolbusz

Córka Leonarda i Florentyny, urodzona 19.09.1962 roku w Dębicy. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej, a później Technikum Chemicznego w Pustkowie Osiedlu. Po zdaniu matury w 1982 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo (Szarytki). Nowicjat odbyła w Krakowie i tam ukończyła Szkołę Pielęgniarską.

Śluby zakonne złożyła w 1988 roku. Następnie pracowała przez cztery lata jako pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie, a później w Zakładzie dla Umysłowo Chorych w Moszczanach. W 1993 roku wyjechała do pracy na Ukrainę, do Emilczyna (80 km od Czarnobyla).

S. Małgorzata Gil

Córka Stanisława i Elżbiety, urodzona 7.03.1962 roku w Dębicy. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej, a później Technikum Gospodarki Wodnej w Pustkowie Osiedlu. Po zdaniu matury w 1982 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo (Szarytki). Nowicjat odbyła w Krakowie . Ukończyła dwuletnią Szkołę Pielęgniarską dla sióstr w Warszawie. W 1989 roku złożyła śluby zakonne. Pracowała w Krakowie w Domu Opieki Społecznej, a później w Płazie. W 1993 roku wróciła do pracy w Krakowie.

S. Łucja (Genowefa) Grzyb

Córka Józefa i Marii, urodzona 30.10.1962r. w Dębicy. Szkołę Podstawową ukończyła w Pustkowie Osiedlu, a następnie uczęszczała do Zasadniczej Szkoły Handlowej w Dębicy, a później Technikum Ekonomicznego w Brzostku. W 1983r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Trzyletni Nowicjat odbyła w Krakowie. Po Nowicjacie ukończyła Studium Katechetyczne we Wrocławiu oraz pracowała jako katechetka i zakrystianka we Wrocławiu i Oświęcimiu. W 1991r. złożyła śluby wieczyste. Po ślubach pracowała jako katechetka w Nowym Targu i Czarnym Dunajcu. W czerwcu 1993r. rozpoczęła pracę w Sapoćkinie na Białorusi.

S. Kamilia (Danuta) Wolska

Córka Stanisława i Moniki urodzona 7.04.1967 roku w Dębicy. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej i później do Technikum Ochrony Środowiska w Pustkowie Osiedlu. Po maturze w 1987 roku ukończyła Studium Medyczne w Tarnowie. W 1989r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Józefitek. Postulat odbyła w Tarnowie, a dwuletni Nowicjat w Kluczborku. Po Nowicjacie przez rok pracowała w Wierzbicach w Domu dla Dzieci Specjalnej Troski. Rozpoczęła pracę jako pielęgniarka w szpitalu Miejskim, od potem od roku 1994 w Domu Starców w Krakowie.Od grudnia 1997 roku pracuje w Kongo Brazaville.

S. Franciszka (Joanna) Węgrzyn

Córka Mariana i Marii, urodzona 28.04.1969 roku w Dębicy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, gdzie zdała maturę w 1988r. W 1989r. wstąpiła do klauzurowego zakonu Nawiedzenia NMP. (Siostry Wizytki) w Jaśle. W 1992r. złożyła pierwsze śluby zakonne. W roku 1995 złożyła śluby wieczyste.

S. Dorota Michna

Dorota, Małgorzata i Agnieszka Michna

Córka Stanisława i Genowefy, urodzona 18.08.1968 roku w Łańcucie. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Po zdaniu matury w 1987 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Po rocznym Postulacie w Ziębicach odbyła dwuletni Nowicjat w Morasku. Pierwsze śluby złożyła w 1990r. Po Nowicjacie rozpoczęła pracę w Domu Generalnym Zgromadzenia w Poznaniu – Morasku. Została referentką do spraw powołań zakonnych. W 1991 roku rozpoczęła studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, które ukończyła w 1996 roku. Od października 1996 roku jest studentką prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

S. Agnieszka Michna

Córka Stanisława i Genowefy, urodzona 12.05.1970 roku w Łańcucie. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a później do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Po zdaniu matury w 1988 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Po rocznym Postulacie w Zębicach, odbyła dwuletni Nowicjat w Morasku. Pierwsze śluby złożyła w 1991 roku. Przez rok pracowała w Seminarium XX Chrystusowców w Poznaniu. Ukończyła dwuletnie Studium Katechetyczne w Poznaniu. W 1992 roku została przeniesiona do Pyrzyc jako katechetka. Od roku 1995 przeniesiona do Goleniowa, gdzie pracuje jako katechetka a później także jako przełożona Domu Zakonnego.W 1992 roku rozpoczęła studia katechetyczne na Akademii Teologii Katolickiej – filia w Szczecini, które ukończyła w roku 1996. Przez rok prowadzila zajęcia z metodyki nauczania religii na ATK. We wrześniu 1997 roku zostaje przeniesiona do Domu Generalnego w Poznaniu-Morasku i rozpoczęła pracę jako referent powołaniowy.

S. Małgorzata Michna

Córka Stanisława i Genowefy, urodzona 22.09.1976 roku w Dębicy. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a później do Liceum Ogólnokształcącego w Pustkowie Osiedlu. Po zdaniu matury w 1995 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Po odbyciu rocznego postulatu, a następnie dwuletniego nowicjatu w Domu Generalnym w Poznaniu-Morasku, 3 maja 1998 roku składa pierwsze śluby zakonne. Ukończyła w Poznaniu Studium katechetyczne. Obecnie jest przeniesiona do Płot w woj. szczecińskim na katechetkę w szkole podstawowej.

S. Julita (Maria) Kania

Córka Bronisława i Stanisławy, urodzona 8.11.1966 roku w Brzeźnicy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Maturę zdała w 1985r. W tym samym roku wstąpiła do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Roczny Postulat odbyła w Krakowie, dwuletni Nowicjat w Przemyślu. Następnie ukończyła Studium Katechetyczne w Krakowie. Krótko pracowała jako katechetka w Lublinie. Została przeniesiona do Włocławka. W 1992 wróciła do Krakowa i przez rok była furtianką. Równocześnie ukończyła Studium dla Przedszkolanek w Bydgoszczy. W 1993r. rozpoczęła pracę w przedszkolu w Krakowie. 2.08.1993 roku złożyła śluby wieczyste.

S. Danuta (Ewa) Świderska

Córka Michała i Krystyny, urodzona 18.09.1967 roku w Dębicy. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Po zdaniu matury w 1986 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Józefitek. Roczny Postulat odbyła w Tarnowie, a później dwuletni Nowicjat w Kluczborku. Po Nowicjacie przez rok pracowała w Przedszkolu w Tarnowie. W 1990 roku została przeniesiona do Wrocławia, gdzie ukończyła dwuletnie Studium Wychowania Przedszkolnego i rozpoczęła pracę w przedszkolu.


℗ Powołania zakonne