WstępDzieje PustkowaHistoria starego kościółkaPoczątki parafiiBudowa plebanii i kościołaParafia po roku 1991
Praca w parafii 1970-1991Powołania kapłańskiePowołąnia zakonneKsięża w naszej parafiiCharakterystyka parafii
Statystyka parafialnaPosłowieBibliografia


1

1970 – 2003

Ks. Prałat Bronisław Marczyk – pierwszy proboszcz parafii

2

1971 – 1974

Ks. Stanisław Kędzior

3

1974 – 1981

Ks. Stanisław Saj

4

1978 – 1982

Ks. Antoni Kocoł

5

1981 – 1984

Ks. Bronisław Rosiek

6

1982 – 1985

Ks. Stefan Gardoń

7

1984 – 1987

Ks. Józef Węgrzyn

8

1985 – 1988

Ks. Czesław Haus

9

1987 – 1990

Ks. Andrzej Malig

10

1988 – 1991

Ks. Piotr Góra

11

1990 – 1993

Ks. Marek Kądziołka

12

1991 – 1995

Ks. Wiesław Rachwał

13

1993 – 1996

Ks. Janusz Paciorek

14

1994 – 1997

Ks. Wojciech Gałda

15

1996 – 1997

Ks. Andrzej Turek

16

1996 – 2000

Ks. Paweł Górski

17

1997 – 2000

Ks. Jerzy Bednarz

18

1997 – 1998

Ks. Krzysztof Mikołajczyk

19

1998 – 2000

Ks. Piotr Nowak

20

2000 – 2001

Ks. Piotr Machnik

21

2000 – 2003

Ks. Józef Partyka

22

2001 – 2004

Ks. Tomasz Maziarka

23

2003 – 2006

Ks. Andrzej Sobol

24

2003

Ks. Roman Woźny – drugi proboszcz parafii

25

2004 – 2008

Ks. Witold Kapuściński

26

2006-2010

Ks. Tomasz Rąpała

27

2008-2011

Ks. Marcin Jarek

28

2010-2013

Ks. Łukasz Szczepanik

29

2011-2014

Ks. Maksymilian Lelito

30

2013-2017

Ks. Albert Adamczyk

31

2014-2015

Ks. Andrzej Jasnos

32

2015-2018

Ks. Andrzej Szaraj

33

2017

Ks. Janusz Bociek

34

2018

Ks. Paweł Kasperowicz

℗ Księża w naszej Parafii