GaleriaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV

AGNIESZKA KANIA

Droga Krzyżowa ścieżkami Parafii

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.


Stanąłeś przed Piłatem. Z pokorą spuściłeś głowę — słuchając słów kolejnego sędziego. Za Tobą stał tłum, który kipiał nienawiścią, skandował słowa, które raniły Twe boskie serce. Gdzie podziała się ich wiara, którą przecież okazywali, krocząc wraz z Tobą i wysłuchując kolejnych przypowieści o dobrym i miłosiernym Bogu?

Ponad 100 lat temu przed trojgiem dzieci stanął Anioł, który tak, jak kiedyś Maryi, zwiastował narodzenie Jezusa – tak ich, prostych pastuszków przygotował do spotkania z Matką Bożą. Ileż wiary musiało być w tych dziecięcych sercach? Z pokorą przyjęły słowa Anioła Pokoju, które były jego uwielbieniem Boga:

Mój Boże, wierzę, wielbię, ufam i kocham Ciebie. Proszę Cię o wybaczenie tym, którzy nie wierzą, nie wielbią, nie mają nadziei, nie miłują Ciebie. Tak się módlcie – serca Jezusa i Maryi są wrażliwe na głos waszych błagań “

Panie Jezu Chryste, za wstawiennictwem Twej Matki — Pani Fatimskiej, daj nam łaskę głębokiej wiary, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy wystawiani na próbę, stajemy przed „sądem” prześmiewców i niedowiarków.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty Któraś współcierpiała,
Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Ilustracje Drogi Krzyżowej z Kościoła Parafialnego w Pustkowie Osiedlu

AGNIESZKA KANIA

Droga Krzyżowa ścieżkami Parafii