GaleriaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV

AGNIESZKA KANIA

Droga Krzyżowa ścieżkami Parafii

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.


Drzewo krzyża, które położono brutalnie na Twych ramionach, było ciężkie i szorstkie. Boleśnie wbiło się w Twe poranione ciało. Dźwignąłeś się i z wielkim trudem zrobiłeś krok, potem drugi, trzeci i kolejny… Tłum był zadowolony. Czy wszyscy?… Byli tam i tacy, którzy szeptali słowa modlitwy o siłę dla Ciebie, o wytrwałość, o… wybaczenie.

Anioł Pokoju przyszedł do dzieci trzykrotnie – wiosną, latem i jesienią. Podczas tych spotkań niósł im kolejne przesłanie. Mówił:

,, Módlcie się! Ze wszystkiego, co możecie, zróbcie ofiarę Bogu jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako uproszenie nawrócenia grzeszników “.

Panie Jezu Chryste, za wstawiennictwem Twej Matki – Pani Fatimskiej, daj nam łaskę modlitwy szczerej, ufnej i pokornej. Niech nie będą to tylko szeptane cicho słowa, ale dobre czyny, drobne umartwienia i ofiary.

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I Ty Któraś współcierpiała,
Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Ilustracje Drogi Krzyżowej z Kościoła Parafialnego w Pustkowie Osiedlu

AGNIESZKA KANIA

Droga Krzyżowa ścieżkami Parafii