Św. Bonawentura, zakonnik, biskup, kardynał, doktor Kościoła