Św. Agnieszka z Pragi (Agnieszka Czeska), królewna, ksieni