Św. Bazyli Wielki, pustelnik, biskup, doktor Kościoła