Św. Grzegorz z Nazjanzu, pustelnik, biskup, patriarcha, doktor Kościoła