Św. Wawrzyniec z Brindisi, kapłan, doktor Kościoła