Św. Beda Czcigodny, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła