Św. Piotr Chanel, kapłan i pierwszy męczennik Oceanii