8 maja 1982 roku plac pod budowę został poświęcony przez Bpa Józefa Gucwę.