JESTEŚMY DUMNI

Z wielką radością usłyszeliśmy o ukończeniu studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez naszego Księdza wikariusza Andrzeja Jasnosa. Z pewnością wielu parafian Go pamięta, a niewątpliwie pozostawił niezatarty ślad w sercach naszej młodzieży, zakładając Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. To dzięki Jego staraniom w naszej parafii pojawiły się relikwie św. Matki Teresy z Kalkuty, której jest gorącym czcicielem.

Ks. Andrzej to góral 🙂 pochodzący z Wojakowej, katechetyk i pedagog. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. W 2008 roku ukończył studia pedagogiczne z dwóch specjalności: resocjalizacja z profilaktyką społeczną oraz praca socjalna z terapią przez sztukę. W tym samym roku wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2014 roku. Po święceniach pracował przez rok w naszej parafii. Następnie rozpoczął studia doktoranckie z katechetyki i pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2019 roku uzyskał stopnień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej – katechetyki. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i kilku pozycji książkowych, wśród nich: Uwarunkowania rodzinne obrazu Boga, Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc. Jest twórcą autorskich warsztatów dla rodziców małe kroki w Wielkiej sprawie.

Od wielu lat jest związany ze wspólnotą Wiara i Światło „Gumisie” z Bochni, którą już trzykrotnie gościliśmy w naszej miejscowości.

Pracując w naszej parafii, swój talent plastyczny ujawnił wielokrotnie, zwłaszcza podczas nabożeństw drogi krzyżowej dla młodzieży, rysując na przykład w ciągu kilu minut na białej chuście wizerunek Pana Jezusa, czy również podczas tworzenia szopki bożonarodzeniowej i grobu pańskiego. Ksiądz Andrzej, będąc na studiach doktoranckich wielokrotnie gościł w naszej parafii – jako rekolekcjonista, kaznodzieja, spowiednik. Cieszymy się, że mogliśmy Go poznać i współpracować z Nim.

Książe Andrzeju
Życzymy Ci
wielu łask Bożych,
wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów
i… kolejnego doktoratu,
który się podobno rodzi..