KOLĘDA MISYJNA już niebawem

Małgorzata Kapłańska

Komu w tym roku pomogą Kolędnicy Misyjni, którzy 5,6 i 11 stycznia wyruszą w drogą, by odwiedzić mieszkańców naszej parafii

Kolędnicy Misyjni 2012


Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, będziemy się cieszyć z narodzenia naszego Zbawiciela. Jednak nie wszyscy ludzie na świecie o tym wiedzą. By głosić Dobrą Nowinę, księża, zakonnicy, siostry zakonne i świeccy misjonarze zostawiają w kraju swoje rodziny i wyjeżdżają na krańce świata. W krajach misyjnych opowiadają o Bogu i świadczą o Nim swoim życiem, a także pomagają zaradzić bolączkom swych owieczek.

Małymi pomocnikami są też Kolędnicy Misyjni, którzy po raz 27 w naszej diecezji i po raz 17 w naszej parafii wyruszą do domów i mieszkań z hasłem: „Iзri Xaбap! Keл, бaлaлaр!”- „Dobra Nowina, przyjdźcie dzieci!”. Pochodzi ono z języka kazachskiego, gdyż w tym roku przypada 20-lecie istnienia Administratury Apostolskiej w Kazachstanie. Również 2 projekty, które będą wspierać Kolędnicy Misyjni, pochodzą od ks. Dariusza Burasa pracującego w Atyrau w Kazachstanie. Pragnie on objąć opieką psychologiczną, pedagogiczną, fizjoterapeutyczną i logopedyczną około 50 dzieci z zespołem Downa. By ta pomoc mogła być udzielana, trzeba zakupić lokal i zatrudnić 2 osoby. Marzeniem ks. Dariusza jest, by dzieci te nie pozostawały „ukryte” w domach, ale mogły być włączone do lokalnych społeczności, mogły się uczyć w szkołach czy podjąć pracę.

Dzięki wsparciu Kolędników Misyjnych w 2004 roku wybudowano szpital w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej, a w 2014 roku rozpoczęto budowę szkoły dla dzieci głuchoniemych z internatem w Bertua w Kamerunie. Z każdym rokiem te placówki są rozbudowywane, wyposażane czy utrzymywane z datków zebranych przez kolędników.

W Afryce dużą bolączką jest brak pitnej wody, stąd ks. Piotr Skraba z Czadu prosi o pomoc w budowie 7 studni głębinowych oraz doprowadzenie prądu do szkoły. W pozostałych projektach afrykańscy misjonarze proszą o wsparcie budowy szkół, dożywiania dzieci, formacji animatorów i katechistów czy funkcjonowania świetlic dla dzieci ulicy lub pomocy najuboższym i chorym.

Misjonarze z Ameryki Południowej proszą o pomoc w budowie sal lekcyjnych w szkole podstawowej, domu parafialno-katechetycznego, który kolędnicy wspomagali w roku ubiegłym oraz centrum duszpastersko-katechetycznego.

W tym roku Kolędnicy Misyjni wesprą ponad 30 projektów, więc prosimy o otwarcie serc i drzwi domów dla małych pomocników misjonarzy.