Maryja Święta i Niepokalana

Godzina Święta

Ks. Tomasz Rąpała

Wniebowzięcie NMP

Z dniem 8 grudnia, kiedy obchodzimy w Kościele uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, związane jest doświadczenie modlitwy w czasie tzw. Godziny Łaski. Matka Boża w uznanych przez Kościół objawieniach w Montichiari we Włoszech (8 grudnia 1947 r.). kierowała bardzo ważne słowa, które dziś są odczytywane z coraz większą mocą. Warto dodać, że Monitichiari oznacza Jasna Góra… W tej maleńkiej włoskiej miejscowości Maryja ukazywała się pielęgniarce Pierinie Gili. Maryja mówiła tak: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Dostrzegamy, że Orędzie Matki Bożej z Montichiari jest wołaniem o zagrożoną świętość kapłanów i osób konsekrowanych, jest wezwaniem do modlitwy, do podejmowania dzieł zadośćuczynienia i pokuty szczególnie za tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys wiary, a nierzadko odchodzą z drogi powołania lub nawet otwarcie zaczynają walczyć z Kościołem.

Jak zatem dobrze przeżyć tę Godzinę?

Anioł pocieszający Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym
Obraz pędzla Carla Blocha z 1873 r.

Jeśli to możliwe, módl się w kościele, np. w miejscach wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, od godz. 12 do 13.

Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie słów Maryi, która obiecała skruszyć serca zatwardziałych grzeszników.

Módl się szczególnie za kapłanów, także tych, którzy porzucili Kościół, bo to o nich szczególnie prosi Maryja w objawieniach w Fontanelle.

Proś z wiarą o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników!

Zachęć do tego nabożeństwa inne osoby. Dziel się tą informacją oraz przesłaniem Maryi!

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego. Dlaczego? Bóg chciał, aby właśnie Ona była uczestniczką wielkich dzieł zbawczych. Była wolna od konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci). Maryja jest pełnią łaski, obdarzona przez Boga tym, co potrzebne do uczestnictwa w dziele zbawiania.

Maryja jest obecna w naszym życiu. Bardzo delikatnie i cicho, ale jest… Podobnie, jak na kartach Ewangelii, Maryję spotykamy rzadko, ale kiedy czytamy dokładnie i medytujemy nad Słowem Bożym, dostrzegamy Jej wierną obecność jakby pomiędzy wersetami Ewangelii. W życiu Matyi było więcej medytacji niż dywagacji. Jej wiara jest potężna, bo prosta. Była wrażliwa na Słowo Pana, odczytała je i poszła z nim. Dlatego porodziła Syna, Jezusa Chrystusa. Przyjęła Słowo sercem, dlatego stało się Ciałem pod Jej sercem. I my pozwólmy, żeby Słowo w naszej codzienności stawało się żywe. Wtedy dopiero życie jest prawdziwe. Może nie zawsze piękne, ale prawdziwe.