W KOŚCIELE KATOLICKIM

TAJEMNICA WIARY

ks. Paweł Kasperowicz

KU ZBUDOWANIU KATOLICKIEJ TOŻSAMOŚCI

Program duszpasterski na rok 2019/2020 tradycyjnie rozpoczyna się od Adwentu i stanowi pierwszą część nowego trzyletniego cyklu: „Eucharystia daje życie”. Jest to kontynuacja refleksji nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, która zapoczątkowana została czteroletnim cyklem poświęconym sakramentowi chrztu świętego, a następnie rozwijana dwuletnim cyklem koncentrującym się na sakramencie bierzmowania. Istnieje duża potrzeba ukazania tych sakramentów (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej wzajemnej zależności od siebie, jako narzędzi rozkrzewiania wiary w Kościele.

Dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat sakramentów wtajemniczenia (chrztu, bierzmowania i Eucharystii), polecam książkę ks. prof. Antoniego Żurka „Katechumen – Chrześcijanin – Wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym”. Myślę, że czytelnik, zarówno duchowny, jak i świecki doceni nie tylko wartość merytoryczną, ale też formę jej przekazu. Autor bazując na konkretnych przykładach, prowadzi czytelnika do ogólnych wniosków, dając plastyczne wyobrażenie pietyzmu, z jakim w starożytności przeżywano przygotowanie i celebrację sakramentów.

Nie brakuje jednak też realizmu, który zawiesza niekiedy odbiorcę pomiędzy wzniosłymi celebracjami z Tradycji Apostolskiej, a historycznymi faktami ludzkiej ułomności, przekazywanymi niekiedy nie bez dawki humoru czy przekąsu.

Ks. dr hab. Jan Bartoszek – jeden z konsul torów Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski mówi „obecny program duszpasterski, osnuty wokół hasła: „Wielka tajemnica wiary”, będzie budowany na biblijnym fragmencie z Ewangelii św. Jana „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Eucharystia stanowi centrum życia chrześcijańskiego. Dlatego potrzebna jest nam wszystkim – nie tylko dzieciom i młodzieży – nieustanna katecheza pogłębiająca treść wielkiej tajemnicy wiary, jaką jest Eucharystia, aby lepiej i owocniej w niej uczestniczyć.” Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że jest to program „ku zbudowaniu katolickiej tożsamości”.

Wartością dodaną obowiązującego programu duszpasterskiego, którą mogliśmy już wspólnie doświadczyć w naszej parafii, są krótkie katechezy sakramentalne, które zostały opracowane przez ks. dr Michała Dąbrówkę i są wykorzystywane przed Mszami świętymi jako forma wprowadzenia w pogłębione przeżycie Eucharystii.

W KOŚCIELE KATOLICKIM