StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

STYCZEŃ ▪12345678910111213141516171819202122232425262728293031

 

Imieniny: Agnieszki Jarosława Epifaniusza

Św. Agnieszka, dziewica, męczennica

łac. agnes baranek, gr. hagné niewinna, czysta


Św. Agnieszka na mozaice
z jej kościoła w Rzymie

Św. Agnieszka to jedna z najbardziej popularnych świętych w starożytności. Jako 12 – letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Na miejscu “świadectwa krwi” dzisiaj jest Piazza Navona – jedno z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu. Tuż obok, nad grobem męczennicy wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia – zgodnie ze starym zwyczajem – poświęca się dwa białe baranki. Patronka dzieci, panien, ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów.

W IKONOGRAFII przedstawia się Świętą z barankiem mającym nimb lub z dwiema koronami – dziewictwa i męczeństwa. Nieraz obok płonie stos, na którym ją prawdopodobnie spalono.
Jej atrybutami są: baranek z nimbem lub ze sztandarem, gałązka palmowa, dwie korony – dziewictwa i męczeństwa, kość słoniowa, lampka oliwna, lilia, miecz, zwój.

Św. Meinrad, mnich benedyktyński

ger. magin – “siła, moc” i rad – “rada”

Św. Meinrad żył w IX wieku, pochodził z rodziny Hohenzollernów. Meinrad wstąpił do klasztoru benedyktynów i został mnichem, a później otrzymał święcenia kapłańskie, jednak porzucił dotychczasowe życie, aby zostać pustelnikiem. Według legendy wraz z figurą Madonny podarowanej mu przez ksienię Hildegardę von Zurych, udał się w okolice góry Etzel, aby na jej stoku zamieszkać samotnie jako pustelnik.

Przychodziło do niego zbyt dużo ludzi, więc przeniósł się głębiej w tzw “Ciemny Las” (okolica obecnego miasta Einsiedeln) aby mieć czas na studia nas Pismem Świętym. W 835 roku w miejscu gdzie teraz stoi kaplica Meinrad wybudował pustelnię i kaplicę. Chętnie przychodzili do niego pielgrzymi. Dwóch złodziei, którym Meinrad udzielił gościny myśląc, iż pielgrzymi przynoszą różne cenne rzeczy do pustelni, zamordowali Meinrada (861 r.) i uciekli do Zurychu.

Meinrad został pierwotnie pochowany w Reichenau, ale jego relikwie zostały zwrócone Einsiedel w 1029.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 1961 ►►►  

Inni patroni dnia

Św. Epifaniusza bpa Pawii († 496)
ŚwŚw. Fruktuosa bpa, Auguriusza, Eulogiusza dk., mm. († ok. 260)
bł. Jana Chrzciciela Turpin du Cormier († 1794)
bł. Józefa Nascimbeni kpł. († 1922)
Św. Patroklusa m. († II w.)
Św. Publiusza bpa Aten († ok. 1000)

℗ Św. Agnieszka, dziewica, męczennica ℗ Św. Meinrad, mnich benedyktyński