StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

STYCZEŃ ▪12345678910111213141516171819202122232425262728293031

 

Imieniny: Tomasza Piotra Juliana Walerego Efrema

Św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, doktor Kościoła

aram. toma bliźniak; hebr. t’om; gr. Thomas

Św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, doktor Kościoła (1226-1274) urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu jako syn rycerza. Wychowywał się w klasztorze Monte Cassino. Podczas studów na uniwersytecie w Neapolu wstąpił do zakonu dominikanów co spotkało się z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decyzję. Bezskutecznie. Dalsze studia odbył w Kolonii, a następnie w Paryżu, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Wykładał na macierzystych uczelniach, w Rzymie oraz na dworze papieża Urbana IV Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy którą umiał połączyć z nie mniej wielką świętością. Powiedziano o nim, że “między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym’. w swej skromności odmawiał kilkakrotnie propozycji zostania biskupem. Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Jego spuścizna naukowa obejmuje dziesiątki tomów. Zadziwia w nich uniwersalizm podejmowanych zagadnień, głębia i prostota wyjaśnień, błyskotliwość myśli.

Św. Tomasz zmarł w drodze do Lyonu, podążając na sobór. Miał 48 lat. Jest doktorem Kościoła. Patron dominikanów szkół katolickich, księgarni, studentów teologów Opiekun podczas sztormów

W IKONOGRAFII św. Tomasz przedstawiany jest w białym habicie dominikańskim, w czarnym habicie i białym szkaplerzu. Jego atrybutami są: anioł, gołąb. infuła u nóg, której nie przyjął. kielich, kielich z Hostią, księga, laska, model kościoła, monogram IHS, monstrancja, pióro pisarskie, różaniec, słońce na piersiach, które symbolizuje jego Boską inspirację. Jego znakiem jest także Chrystus w aureoli.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 1974 ►►►

Inni patroni dnia

Św. Flawiana m. († 303)
Św. Jakuba ps. († VI w.)
Bł. Józefa Freinademetza zk. w Chinach († 1908)
Św. Juliana bpa w Cuence († 1208)
Bł. Juliana Maunoir ap. Bretanii († 1683)
Św. Leonidasa m. († 303)
ŚwŚw. Leucjusza, Tyrsa, Kalinika, mm. († ok. 250)
Bł. Marii Mancini wdowy zk. († 1431)
Św. Piotra Nolasco zk. († 1256)
Św. Piotra Tomasza bpa m. († 1366)

℗ Św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, doktor Kościoła