StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

CZERWIEC ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Ireneusza Argymira Leona Marceli Wincentego

Św. Ireneusz, biskup, męczennik

gr. eirenaios spokojny, pokojowy

Św. Ireneusz, biskup, męczennik urodził się w Smyrnie około 130 roku. Był uczniem tamtejszego biskupa, św. Polikarpa – ucznia św. Jana Apostoła. Apostołował w Galii. Stamtąd w 177 roku został wysłany przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Po powrocie do Lugdunum (Lyon) Ireneusza wybrano na stolicę biskupią, na miejsce umęczonego biskupa Potyna. Jako wybitny teolog zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazując, że tylko Kościół przechował wiernie tradycję otrzymaną od Apostołów.

Poniósł śmierć męczeńską w Lyonie w 202 roku. Jest patronem diecezji w Lyonie.

W IKONOGRAFII jest przedstawiany w stroju biskupa rytu rzymskiego z mitrą i pastorałem.

Św. Paweł I, papież

łac. paulus mały,drobny

Św. Paweł I rządził tuż po zawarciu przez papiestwo układów z królem Franków, Pepinem Małym. Włości papieskie, zawiązek państwa, otrzymały dzięki temu poważne gwarancje, natomiast Pepin wyniesiony został do godności królewskiej (751). Nie mogło się to podobać ani zwolennikom polityki probizantyńskiej, ani panującym na wielkich połaciach Italii Longobardom.

Paweł – Rzymianin z urodzenia, a brat poprzednika, Stefana II – wybrany został na stolicę Piotrową 29 maja 757 r. W rywalizacji z kontrkandydatem, diakonem Teofilaktem, wspomogło go niewątpliwie poparcie reprezentanta Pepina. W ciągu 10 lat nowy papież wzmocnił alians z Frankami, ale na sprawy kościelne w państwie Pepina nie mógł sobie zagwarantować zbyt wielkiego wpływu. Udało mu się natomiast powiększyć papieskie państwo. Wszystko to nie przestawało niepokoić możnych rzymian, co zaznaczy się wyraźnie po śmierci papieża, która nastąpiła 28 czerwca 767 r.

W dawnych martyrologiach Paweł I nie był wspominany. Do Martyrologium Rzymskiego wprowadził go Baroniusz. W zreformowanym rzymskim Proprium (1963) Pawła I się już nie wspomina.

Inni patroni dnia

Św. Argymira m. w Kordoble († 856)
ŚwŚw. Plutarcha, Serena, Heraklidesa, Herona, Raisy, Potamieny, Marceli, mm. († 202)

℗ Św. Ireneusz, biskup, męczennik ℗ Św. Paweł I, papież