StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

CZERWIEC ▪ 123456789101112131415161718192021222324252627282930

 

Imieniny: Emilii Emiliany Lucyny Ernesta Rajmunda Lucylii Jana

Św. Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego

Jean Leon Gerome – Ostatnia modlitwa chrześcijańskich męczenników

Z różnych i poważnych przyczyn Kościół reformując kalendarz liturgiczny wykreślił z niego wiele imion dawnych męczenników. Zamiast tego obchodzi się obecnie w dniu następującym po uroczystości św. Piotra i Pawła święto pierwszych męczenników chrześcijańskich, którzy ponieśli śmierć w cyrku rzymskim w czasie prześladowań za panowania Nerona w roku 64.

Cokolwiek było prawdziwą przyczyną pożaru, który wybuchł na Palatynie od strony wzgórza Celius i niszczył miasto przez sześć dni i siedem nocy, niegodziwy cesarz obciążył odpowiedzialnością za to chrześcijan. Większość z nich rekrutowała się spośród niewolników, wyzwoleńców i przybyszów z innych krain. Zastosowano wobec nich okrutne represje i bezlitosne prześladowania. Ofiary rzucano dzikim zwierzętom na pożarcie lub palono jak żywe pochodnie. Wywołało to w końcu oburzenie nawet wśród pogan, co stwierdził w swoich pismach Tacyt. Od roku 1923 święto męczenników chrześcijańskich było obchodzone 27 czerwca w Rzymie.

Św. Władysław I Węgierski, król

słów. wodzi władać, panować; sław slawa; „ten, który posiadł sławę”

Św. Władysław I Węgierski, król (1040-1095)syn króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki króla polskiego Mieszka II. Urodził się w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, a potem Bolesława Śmiałego. Znał dobrze język polski i polskie obyczaje. Mając 16 lat udał się na Węgry. Po śmierci starszego brata Gejzy objął panowanie. Na początku niełatwe były to rządy, walczył bowiem ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji Awarami i Pieczyngami, a następnie z cesarzem niemieckim Henrykiem IV, który najechał Węgry. Św. Władysław miał trzy córki. Był wzorem średniowiecznego rycerza. Słynął ze świątobliwego życia. Po przyłączeniu Kreacji do korony węgierskiej w Zagrzebiu ufundował biskupstwo.

Kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 roku. Jest patronem Węgier.

W IKONOGRAFII św. Władysław przedstawiany jest z insygniami królewskimi. Jego atrybutami są: anioł podający włócznię, chorągiew, krzyż, turban turecki.

Inni patroni dnia

Św. Bazylidesa m. († ok. 202)
Św. Jana Hagioryty zk. († 1065)
ŚwŚw. Marcjalisa bpa, Alpiniana, Austrikliniana († III w.)
Św. Teobalda kpł. ps. († 1066)

℗ Św. Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego ℗ Św. Władysław I Węgierski, król