Imieniny: Konstantyna Ludosława Sofroniusza Eulogiusza Dominika Benedykta Pelagii Edwina

Św. Konstantyn, król, kapłan, męczennik

łac. constans niezmienny, stały, wytrwały, stanowczy

Św. Konstantyn, król, kapłan, męczennik

Św. Konstantyn, król, kapłan, męczennik († 598) był królem Szkocji (inne źródła podają, że Kornwalii). Prowadził życie występne. Jednak opamiętał się i rozpoczął żarliwą pokutę.

W roku 587 abdykował. Wstąpił do klasztoru irlandzkiego w Offary.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich udał się do rodzinnego kraju, aby nieść Ewangelię.

Poniósł śmierć męczeńską.

Święty Konstantyn jest czczony w dniu 9 marca w Walii i Kornwalii, 11 marca w Szkocji i 18 marca w Irlandii.

Św. Sofroniusz, biskup

grec. s-s- ‘zdrowy’, -phron ‘duch, umysł’.

Św. Sofroniusz, biskup

Sofroniusz urodził się w arystokratycznej rodzinie w Damaszku w roku 550. Od wczesnych lat oddawał się studiom filozoficznym i retoryce, dlatego otrzymał imię “Sofisty”, czyli mędrca. W roku 578 poszedł do głośnego na całą Palestynę klasztoru św. Teodozego, ale niedługo tam pozostał. Dla lepszego bowiem zapoznania się z życiem mnichów udał się do Egiptu, gdzie spotkał się ze św. Janem Jałmużnikiem, patriarchą Aleksandrii. Stąd udał się na Górę Synaj, a potem statkiem do Rzymu (619).

W tym czasie pogańscy Persowie pod wodzą ich króla, Chozroesa, najechali na Ziemię Świętą, burząc prawie wszystkie kościoły. Po zwycięstwie cesarza Herakliusza nad Chozroesem (619) Sofroniusz powrócił do Ziemi Świętej i ponownie zamieszkał w klasztorze św. Teodozego w pobliżu Betlejem.
W roku 634 zmarł patriarcha Jerozolimy, św. Modest. Biskupi i lud, jak to było wtedy w zwyczaju, powołali na jego miejsce Sofroniusza. Zaczął się więc nowy etap jego życia. Sofroniusz zasłynął nie tylko jako kaznodzieja i gorliwy duszpasterz, ale przede wszystkim jako niezłomny obrońca czystości wiary. Właśnie w owym czasie patriarcha Konstantynopola, Sergiusz, zaczął rozpowszechniać błędną naukę, że Jezus Chrystus miał tylko jedną wolę, Bożą, a nie posiadał woli jako człowiek, gdyż ta została całkowicie podporządkowana, a raczej wchłonięta przez wolę Bożą. Sergiusz zdołał dla swojej doktryny pozyskać cesarza. Sofroniusz na podstawie tekstów ewangelicznych wykazywał, że Pan Jezus posiadał również wolę jako człowiek i w niejednym wypadku ją objawiał. Nie byłby pełnym człowiekiem, gdyby nie posiadał także i woli ludzkiej. Sergiusza poparł niestety również Cyrus, patriarcha Aleksandrii. Kiedy oskarżono Sofroniusza o herezję, zadał sobie trud, by zebrać około 600 cytatów z Ojców Kościoła na dowód, że wszyscy oni uznawali w Panu Jezusie wolę Boską i ludzką. Dzieło to przypominano na synodzie laterańskim w roku 649, na którym potępiono monoteletyzm.

W roku 637 w swoim zwycięskim pochodzie Arabowie zajęli Ziemię Świętą. Sofroniusz zdołał uprosić kalifa Omara, aby chrześcijan zostawiono w spokoju.

Sofroniusz zmarł 11 marca 638 roku, kiedy miał ok. 88 lat.

Do najważniejszych jego dzieł należy list synodalny do patriarchy Sergiusza, w którym Sofroniusz wykłada właściwą i prawowierną naukę Kościoła o dwóch wolach Pana Jezusa w Jego dwóch naturach. W dziele Florilegium patrystyczne Sofroniusz zebrał wspomnianych 600 zdań Ojców Kościoła i pisarzy na ten sam temat. Z dziedziny hagiografii zachowały się: Żywot św. Jana Jałmużnika i Pochwała św. męczenników Cyrusa i Jana. Kazań Sofroniusza zachowało się dwanaście. Sofroniusz był także utalentowanym poetą. Z wielu jego pieśni i wierszy religijnych dochowały się do naszych czasów 22 ody.

Inni patroni dnia

Św. Eulogiusza, m. w Kordobie († 859)
Św. Benedykta bpa Mediolanu (†725)
Bł. Dominika Cam kpł. m. w Indochinach (†1859)
Św. Eulogiusza kpł. m. w Kordobie († 859)
Św. Eutymiusza bpa m. († 829)
Bł. Jana z Farbiano kpł. zk. († 1539)
Św. Teresy Małgorzaty m. († 1770)
ŚwŚw. Trofima i Talusa, mm. († 308)

℗ Św. Konstantyn, król, kapłan, męczennik ℗ Św. Sofroniusz, biskup