Imieniny: Ludgera Emanuela Teodora Dyzmy Ludgera Larysy Tymoteusza Tekli Brauliona

Św. Dyzmas

gr. dysmai, dysme – zachód słońca lub gwiazd, narodzony o zachodzie

Święty Dyzmas

Św. Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. i zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. a Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy – że jeszcze dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. w Bolonii, w kościele Św. Witalisa i w bazylice Św. Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość “Latrum” w pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dobrego Łotra.

Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci.

Św. Ludger, biskup

germ. Ludger „wojownik słynny oszczepem”

Św. Ludger, biskup

Św. Ludger, biskup urodził się około 742 roku w Fryzji. Wykształcenie uzyskał w szkole przyklasztornej w Utrechcie oraz w Yorku. Przyjąwszy święcenia kapłańskie podjął pracę misyjną. Po pewnym czasie, z powodu powstania Sasów, udał się do benedyktynów na Monte Cassino. Tam przebywał około trzech lat. Wezwany przez Karola Wielkiego (787), podjął przerwaną pracę misyjną, stając się apostołem Fryzów, Danii, Westfalii. Zakładał liczne kościoły oraz klasztory. w 804 roku został biskupem Minigardeford. Stało się ono zalążkiem miasta Münster.

Biskup Ludger zmarł 26 marca 809 r., w Niedzielę Palmową, w założonym przez siebie kościele św. Jana Chrzciciela w Billerbeck (Westfalia), po powrocie z wizytacji. Pochowano go w Werden, w klasztorze przez niego zbudowanym. Jest patronem miasta Helmstadt i drugim patronem diecezji Essen.

W IKONOGRAFII przedstawiano Ludgera w stroju biskupim z modelem kościoła. Jego atrybutem są gęsi, przed których plagą ochronił pola swoich wiernych.

Inni patroni dnia

Św. Brauliona bpa Saragossy († ok. 651)
Św. Eutychiusza m. († VI w.)
Św. Feliksa bpa Trewiru († ok. 400)
Św. Kastula m. († pocz. IV w.)

℗ Św. Dyzmas ℗ Św. Ludger, biskup