StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

MARZEC ▪ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

 
Imieniny: Joanny Jana Anieli Kastora Guntrana Krzesisława Doroteusza

Bł. Joanna Maria de Maillé, wdowa

żeńska forma imienia Jan hebr. Johhanan „Bóg jest łaskawy”

Joanna urodziła się w 1331 r. w szlacheckiej rodzinie na zamku La Roche, niedaleko Tours, we Francji. w młodym wieku wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu.

W 1347 r. poślubiła młodego barona Roberta de Silly. Wkrótce po zawarciu małżeństwa oboje złożyli dozgonny ślub czystości. Małżonkowie pełnili dzieła miłosierdzia – wspierali ubogich, opiekowali się chorymi w czasie epidemii dżumy. w czasie wojny francusko-angielskiej baron de Silly dostał się do niewoli. Po wykupieniu wrócił do żony, ale wkrótce zmarł z trudów i wyczerpania.

Joanna osiadła w Lours, w skromnym mieszkaniu przylegającym do klasztoru franciszkanów. Wiodła życie pełne umartwienia, modlitwy i poświęcenia. Przez pewien czas pracowała jako posługaczka w miejscowym szpitalu.

Umarła mając 82 lata w dniu 28 marca 1414 r. Została pochowana w habicie klarysek. Papież Pius IX (franciszkański tercjarz) beatyfikował ją w 1871 r.

Jest patronką wdów, wygnańców, emigrantów, ludzi, którzy stracili rodziców, ofiar przemocy, ludzi wyśmiewanych dla ich pobożności i osób mających problemy rodzinne.

Inni patroni dnia

Św. Guntrama, króla Franków († 593)
Św. Kastora m. († pocz. IV w.)
ŚwŚw. Pryskusa, Malachiasza, Aleksandra, mm. († ok. 260)
ŚwŚw. Rogata, Sukcesa, mm. († 513)
Św. Spesa op. († 513)

℗ Bł. Joanna Maria de Maillé, wdowa