StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

GRUDZIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222325262728293031

 

Imieniny: Rafała Pauliny Pimena Balbiny Aurelii Blanki Piotra Jana Bibiany

Bł. Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik

hebr. Rapha’el „Bóg uzdrawia”

Bł. Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik

Bł. Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik urodził się w rodzinie szlacheckiej 1690 roku, we wsi Wysoczka (woj. poznańskie). W 1712 roku zaciągnął się do wojska, jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego. Z czasem został oficerem i komendantem chorągwi. W trzy lata później opuścił wojsko. Wkrótce potem wstąpił do franciszkanów. Tam otrzymał imię zakonne Rafał. Dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Życie ascetyczne łączył z posługą misyjną. Przebywał w klasztorach w Radziejowie, Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Gnieźnie, Warce nad Pilicą. Był cenionym spowiednikiem, kaznodzieją i opiekunem cierpiących, ubogich, opuszczonych. Jego pobożność oraz miłosierdzie zjednały mu za życia opinię świętości.

Zmarł 2 grudnia 1741 roku w Łagiewnikach koło Łodzi. Tam znajdują się jego relikwie. Ojca Rafała beatyfikował Jan Paweł II w Warszawie (1991).

W IKONOGRAFII bł. Rafał przedstawiany jest w brązowym habicie franciszkańskim i w czerwonej stule.
Jego atrybutami są: księga na stole, dyscyplina, krzyż.

Bł. Jan Rusbroch (Ruysbroeck, van Ruusbroec), kapłan

hebr. imię biblijne Johhanan „Bóg jest łaskawy”

Bł. Jan Rusbroch (Ruysbroeck, van Ruusbroec) urodził się w 1293 r. w brabanckiej wsi Rusbroch (Ruusbroec) koło Brukseli, która dziś nosi nazwę Ruysbroeck. Nie znamy jego nazwiska, dlatego nazywany jest od miejsca urodzenia (i stąd różne brzmienia tego nazwiska). Prawdopodobnie jego rodzina była uboga. Mając 11 lat opuścił dom rodzinny. Zajął się nim wuj, Johann Hinckaert, który był kanonikiem w kościele św. Guduli w Brukseli. Zamieszkał z nim i uczęszczał do szkoły. Zdobył odpowiednie wykształcenie i został wyświęcony na kapłana w roku 1317 lub 1318. Został wikariuszem w tym samym kościele, co wuj. Prowadził bardzo pobożne życie, pełne kontemplacji i dzieł miłosierdzia. Dużo czasu zajmowało mu czytanie dzieł, m.in. Pseudo-Dionizego Areopagity oraz słynnego dominikanina Mistrza Eckharta. Był już wtedy przenikliwym znawcą spraw duchowych, skoro zdołał zdemaskować Helwich Bloemardinne, pseudomistyczkę zwodzącą wielu wpływowych Belgów, również osoby duchowne. Później przez wiele lat był eremitą; osiadł z przyjaciółmi w Zielonej Dolinie, gdzie wiedli żywot jako kanonicy regularni św. Augustyna. Prowadził rozległą korespondencję z wieloma wpływowymi osobami w Europie, zainteresowanymi fenomenem życia kontemplacyjnego. Zmarł 2 grudnia 1381 r., a w 1908 r. Pius X zaaprobował jego kult.

Pozostawił wspaniałe dzieła, które są uznawane za klasykę mistyki niderlandzkiej. Oprócz traktatów teologicznych pisał również pieśni oraz wiersze. Tworzył po flamandzku, w dialekcie brabanckim, a jego największe dzieła to: “Ozdoba zaślubin duchowych”, “Królestwo miłujących Boga”, “Namiot duchowny” i “Zwierciadło wiecznego zbawienia”. Wielką czcią otaczał Trójcę Świętą, a Eucharystię stawiał w centrum życia religijnego. To on, jako pierwszy, wskazał trzy stopnie wiodące ku doskonałości: oczyszczenie, uświęcenie i zjednoczenie.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 1981 ►►►  

Inni patroni dnia

św. Ageryka bpa (+ 588)
św. Aleksandra Briant kpł. m. (+ 1581)
św. Ananiasza m. (+ 345)
św. Ansana m. (+ III/IV w.)
bł. Antoniego Bonfandini kpł. zk. (+ 1482)
św. Eligiusza bpa (+ 660)
bł. Jana z Vercelli zk. (+ 1283)
św. Kastrycjana bpa (+ III w.)
św. Natalii (+ III/IV w.)
św. Olimpiadesa konsula m. (+ III/IV w.)
św. Prokula bpa m. (+ poł. II w.)
św. Radulfa kpł. m. (+ 1581)
św. Ursycyna bpa (+ ok. 344)

℗ Bł. Rafał Melchior Chyliński, kapłan, zakonnik ℗ Bł. Jan Rusbroch (Ruysbroeck, van Ruusbroec), kapłan