StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień

GRUDZIEŃ ▪ 123456789101112131415161718192021222325262728293031

 

Imieniny: Szczepana Dionizego

Św. Szczepan, diakon, męczennik

gr. stephanos znaczy „wieniec”.

Św. Szczepan, diakon, męczennik

Św. Szczepan, diakon, męczennik (+ok.36?) był jednym z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, podejmujących prace charytatywne, m. in. opiekę nad wdowami. Według Dziejów Apostolskich, “pełen łaski i mocy Ducha Świętego”, głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazali dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6,8-15)(Dz 7,1-53). Wyznał publicznie Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7,54-60). Protomartyr – pierwszy męczennik. Jego imię włączono do Kanonu rzymskiego.

Patron diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy, tkaczy.

W IKONOGRAFII św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce.
Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 2003 ►►►  

Św. Zozym, papież

imię męskie pochodzenia greckiego, gr. Ζωσιμος (Zosimos), oznaczające “żywotny”; “pełen sił witalnych”.

Św. Zozym z pochodzenia był Grekiem żydowskiego pochodzenia, synem Abrahama. Został wybrany na papieża dzięki biskupowi Arles Patroclusowi (412 – 426). Pierwszym aktem wydanym przez papieża Zozyma było nadanie Patroclusowi wikariatu apostolskiego obejmującego całą Galię.

Papież Zozym w dobrej wierze interweniował w obronie pelagian dopóki cesarz Honoriusz nie skazał „burzycieli pokoju” na banicję. W Rzymie część duchowieństwa wystąpiła przeciwko papieżowi Zozymowi i odwołała się do cesarza.

Zozym zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice S. Lorenzo fuori le Mura (bazylika św. Wawrzyńca poza murami) przy drodze do Tivoli.

Zozym był pierwszym świętym papieżem, którego pamięci Kościół nie uczcił w liturgii.

Obecnie Kościół czci Zozyma jako świętego w liturgii 26 grudnia.


Zobacz wydawnictwa Poczty Watykanu:   1 – rok 2018 ►►►  

Inni patroni dnia

św. Dionizego pp. (+ 268)
św. Teodora (+ VI w.)
bł. Wincenty-Marii Lopez y Vicuna dz. zk. (+ 1890)
św. Zenona bpa (+ ok. 400)

℗ Św. Szczepan, diakon, męczennik ℗ Św. Zozym, papież